Förbundsmötet 2020

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistrikts-förbund till 2020 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Plats och datum:
Förbundsmötet 2020 hålls på Hotell Scandic Crown Polhemsplatsen 3, Göteborg, lördagen den 7 mars 2020.

Program:
Fika kommer att finnas från kl 9.45.
9.45 – 10.30   Granskning av fullmakter och utlämnande av röstkort.
11.00 –           Förhandlingarna startar

Foto: Alf Tornberg

Fullmakter:
Fullmakter kan lämnas vid fullmaktsgranskningen den 7 mars, se tidsprogram ovan.

Fullmakter som sänds till huvudkontoret, via mail: info@judo.se, eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, ska vara SJF tillhanda senast den 5 mars 2020.

Alla ombud måste lämna fullmakt, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Handlingar till förbundsmötet
Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan, www.judo.se, senast den 21 februari. Endast länken till webbplatsen skickas till föreningarna. Den som vill ha handlingarna skickade per post måste begära det från huvudkontoret, info@judo.se, senast den 28 februari.

Bidrag för deltagande
Observera att det finns möjlighet att söka bidrag för deltagande på förbundsmötet 2019 genom Demokratilyftet om föreningen deltag med både en man och en kvinna och en av dem är under 25 år.

Logi
Logi på Hotell Scandic Crown bokas på egen hand direkt till hotellet, via hotellets hemsida: www.scandichotels.se

Frågor
Eventuella frågor besvaras av huvudkontoret, tel: 018-430 05 10,
eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen

Foto: Alf Tornberg