Ansökan för Projektstöd IF har öppnat!

Nu har möjligheten att ansöka om ”Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott” öppnats upp. Projektstöd IF är det stöd som ersatt det tidigare ”Idrottslyftet” från och med 2020.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Fokus ligger på idrottssvaga områden, att få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten och att utbilda fler barn- och ungdomsledare i föreningarna. 

Även om namnet på stödet har bytts ut så är principerna för att ansöka om bidrag desamma. Allting sköter ni föreningar på IdrottOnline i Idrottsmedelapplikationen. På SJF har vi valt att behålla inriktningarna Utbildningslyftet, Klubblyftet, Medlemslyftet och Tjejlyftet och anpassat de underliggande fasta projekten efter de nya riktlinjerna för att underlätta för er. Ansökningsperioden är öppen från 3 februari till 13 december men ett tips är att inte vänta för länge med att skapa en ansökan!

På sidan Projektstöd IF hittar ni mer information om alla projekt som finns att söka och hur ni går tillväga. Lycka till!

Foto: Adobe Stock