Vi söker 200 frivilliga över 65 år till forskningstudie

Nu söker Svenska Judoförbundet 200 frivilliga personer över 65 år till forskning om träningsprogrammet Judo4Balance som metod för att förebygga fallolyckor hos äldre.

Varje år faller 270 000 personer i Sverige så pass illa att de måste söka vård. En av de mest utsatta grupperna är äldre. Men med rätt sorts träning kan risken att falla minskas.

Som deltagare i forskningsstudien erbjuds du att kostnadsfritt delta i vårt träningsprogram Judo4Balance – Falltrygghet för äldre. Tillsammans med en licensierad judoinstruktör får du under 12 veckor träna balans, styrka och fallteknik i syfte att förebygga fallolyckor.

Studien kommer genomföras i Eskilstuna, Göteborg, Kristianstad, Nyköping, Oxelösund, Stockholm och Uppsala. Forskningsstudien görs i samarbete med Högskolan Dalarna och FoU Sörmland.

Intresseanmälan

Information om studien.

Mer information om Judo4Balance-programmet.

Skribent: Kristin Johansson.