Erbjudande om att delta i forskningstudie om fallträning för äldre

  1. Hem
  2. Erbjudande om att delta i forskningstudie om fallträning för äldre

Uppdatering 2019-12-19: Anmälan till studien är nu stängd.
Nu söker vi 200 frivilliga personer över 65 år till vår forskningsstudie kring träningsprogrammet Judo4Balance som metod för att minska fallolyckor hos äldre. Som deltagare erbjuds du att under 12 veckor kostnadsfritt delta i träningsprogrammet Judo4Balance – Falltrygghet för äldre där du får träna upp balans, styrka och fallteknik. Forskningen görs i samarbete med Högskolan Dalarna och FoU Sörmland. Studien planeras att genomföras i Nyköping, Oxelösund, Uppsala, Eskilstuna, Göteborg, Kristianstad (Knislinge), och Stockholm.

Som deltagare i programmet Falltrygghet för äldre får du träna upp din balans, stryka och fallteknik. Dessutom har vi roligt tillsammans! Foto: Annika Krus.

Varje år faller 270 000 personer i Sverige så pass illa att de måste söka vård. En av de mest utsatta grupperna är äldre. Med rätt sorts träning kan risken att falla minskas. Svenska Judoförbundet har tagit fram ett unikt träningsprogram, Judo4Balance – falltrygghet för äldre, för att förebygga fallskador och minska risken att skadas om man faller. För att vetenskapligt kunna mäta effekterna av träningen genomför vi nu en forskningsstudie tillsammans med Högskolan Dalarna och FoU Sörmland. Till studien söker vi 200 frivilliga personer över 65 år.

Frågor och svar kring forskningsstudien och träningsupplägget:

Vem har utvecklat programmet Judo4Balance – Falltrygghet för äldre?
– Träningsprogrammet är utvecklat av en expertgrupp bestående av läkare, en arbetsterapeut och tre sjukgymnaster, alla med svart bälte i judo. Programmet har kvalitetssäkrats av Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna. 

Vad innehåller programmet Judo4Balance – Falltrygghet för äldre?
– Programmet består i att en gång i veckan under 12 veckor träna balans, kroppsuppfattning, styrka och fallteknik i grupp. Vi anpassar träningen efter dina fysiska förutsättningar. Varje pass är 50 minuter.

Vem får leda grupperna?
– Grupperna leds av licensierade judoinstruktörer från din region som genomgått en specifik utbildning genom Svenska Judoförbundet för att leda falltrygghetsgrupper.

Vem står bakom forskningsstudien?
– Forskningen är ett samarbete mellan FoU Sörmland, Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet. 

Varför ska jag delta?
– Detta är en ypperlig möjlighet för dig att få reda på hur du själv ligger till gällande fallrädsla och fallrisk samt få praktiska verktyg för att i framtiden kunna minska fallrisken och skador från fall. Samtidigt bidrar du också till forskning kring fallolyckor hos äldre och hjälper oss att utveckla träningsmetoder för ökad falltrygghet.

Vilka får delta? 
– Du som är över 65 år och tillräckligt pigg för att kunna ta dig till träningslokalen på egen hand eller med färdtjänst.
Först till kvarn gäller. Därefter skapar vi en väntelista om vi får något avhopp. 

Kostar det någonting att delta?
– Alla testerna och träningen är kostnadsfri för deltagarna under dessa 12 veckor. 

Vad åtar jag mig som deltagare i studien? 
– Som antagen deltagare kommer du att få svara på frågor om din hälsostatus och fallrädsla samt göra enklare balans och fysiska tester före och efter de 12 veckorna. Efter första testtillfället kommer du att lottas in i en av två grupper. Den ena gruppen börjar med träningsprogrammet i januari och den andra blir en kontrollgrupp och lever som vanligt. Du som lottas in i kontrollgruppen kommer att erbjudas samma träningsprogram till sensommaren eller hösten. 

Kan jag hoppa av studien?
– Du har rätt att när som helst avsluta din medverkan i studien men vi hoppas förstås att du som antas vill medverka under de 12 veckor som studien pågår. 

Kommer någon att kunna ta reda på just mina resultat?
– Alla testresultat kommer att anonymiseras i publiceringen av studien. Enskilda resultat kommer inte att kunna kopplas till dig som person. 

När startar forskningen? 
– Du kallas till tester under januari eller februari. Frågeformuläret och de fysiska testerna tar ca 1 timma att genomföra. 

När börjar träningen?
– Första träningstillfället sker under januari eller februari och träningarna sker under dagtid på de flesta orter.

Var sker träningen?
– Vi kommer att erbjuda dig att träna i en judolokal nära dig eller i en annan lämplig lokal.

Mer information om Judo4Balance – Falltrygghet för äldre och hur du anmäler dig till en kurs om du inte kan vara med i studien hittar du här.

Kontakt

E-post: Judo4Balance@judo.se
Tel: 018-430 05 10