Kallelse till Förbundsmötet 2019

 

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistrikts-förbund till 2019 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Plats och datum:
Förbundsmötet 2019 hålls på Hotell Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, lördagen den 2 mars 2019.

Program:
Fika kommer att finnas från kl 9.45.
9.45 – 10.30   Granskning av fullmakter och utlämnande av röstkort.
11.00 –           Förhandlingarna startar

Foto: Alf Tornberg

Fullmakter:
Fullmakter kan lämnas vid fullmaktsgranskningen den 2 mars, se tidsprogram ovan.

Fullmakter som sänds till huvudkontoret, via mail: info@judo.se, eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, ska vara SJF tillhanda senast den 28 februari 2019.

Alla ombud måste lämna fullmakt, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Handlingar till förbundsmötet
Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan, www.judo.se, senast den 15 februari. Endast länken till webbplatsen skickas till föreningarna. Den som vill ha handlingarna skickade per post måste begära det från huvudkontoret, info@judo.se, senast den 22 februari.

Rabatt på resor med SJ till förbundsmötet
Du kan få 20‐25 % rabatt på alla ordinarie resor med SJ i 1 och 2 klass. Beställ via SJ 0771 – 75 75 55 och uppge din förenings kundnummer för att få utnyttja rabatten. Se infoblad om SJ-rabatten bland handlingarna till förbundsmötet på judo.se.

Bidrag för deltagande
Observera att det finns möjlighet att söka bidrag för deltagande på förbundsmötet 2019 genom Demokratilyftet om föreningen deltag med både en man och en kvinna och en av dem är under 25 år.

Logi
Logi på Hotell Scandic Continental bokas på egen hand direkt till hotellet, via hotellets hemsida: www.scandichotels.se

Frågor
Eventuella frågor besvaras av huvudkontoret, tel: 018-430 05 10,
eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen

Foto: Alf Tornberg