Svensk Judo på Almedalsveckan

Även i år så kommer svensk judo att vara med under Almedalsveckan, i år med betydligt fler aktiviteter än tidigare år som vi varit med.

Som vanligt så ordnar vi pröva-på aktiviteter i Almedalsparken under Idrottens dag, onsdagen den 4 juli. Det är IK Södra som hjälper till med det praktiska tillsammans med deras satellitverksamhet i Visby

170705 Judo under Idrottens Dag under Almedalsveckan den 5 juli 2017 i Visby. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Dessutom så arrangerar SJF ett eget seminarium tillsammans med RF, även det under Idrottens dag, onsdagen den 4 juli kl 12.00 – 12.45. Seminariet har titeln: ”Hur svårt kan det vara? Om jämställdhet i idrottens organisationer”. Under seminariet så kommer Jesper Fundberg, jämställdhetsmyndigheten, och Malin Rönnblom, Umeå Universitet, att presentera den studie de har gjort om den förändring mot ökad jämställdhet och ökat kvinnligt deltagande som Svenska Judoförbundet gjort under de senaste fem-sex åren. Därefter så kommer en panel att diskutera frågan om jämställdheten inom idrotten, vad som kan göras för att förändra och vad som händer framåt. I den panelen ingår, förutom Jesper och Malin, riksdagsledamoten Agneta Gille (s), RF:s generalsekreterare Stefan Bergh och SJF:s förbundsordförande Kristiina Pekkola. Seminariet hålls i Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, med ingång från Almedalsparken.

170705 Mingel efter Idrottens Dag under Almedalsveckan den 5 juli 2017 i Visby. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Inför det seminariet så har ett antal företrädare för svensk judo skrivit några debattartiklar kring jämställdhet inom idrottens organisationer med lite olika fokus. De artiklarna kan du läsa här på judo.se på sidan om inkluderande idrott.

Tillsammans med AFA Försäkring så presenterar vi #fallkompetens för att minska fallolyckor i svenskt arbetsliv med flera olika aktiviteter. Både i deras monter på Cramérgatan där vi ordnar också ett enkelt test av balans och styrka och möjlighet att pröva på Judo 4 Balance, men också vid judomattan i Almedalsparken.

Utöver det så arrangerar vi tillsammans med Social Venture Network, SVN, både ”prat och praktik” om hur övning i fallteknik kan minska personligt lidande och samhällets kostnader för fallskador och en pick-nick lunch vid judomattan i Almedalsparken onsdagen den 4 juli kl 13.00. Vi deltar också med kunskap och förslag kring fallprevention och idrott för äldre i RF:s mingel tillsammans med Svenska Spel och Framåtfonden på onsdagen den 4 juli kl 17.00 i Ideella Trädgården.

Ytterligare två seminarier deltar SJF på i samverkan med SVN på torsdagen den 5 juli på Campus Gotland sal B22. Det första med titeln ”Är det möjligt att minska fallolyckor bland äldre?” håller på kl 09.00 – 09.45 och handlar bland annat om vårt falltrygghetsprogram, Judo 4 Balance, där bland andra Kristiina Pekkola, Karin Strömqvist Bååthe och Michail Tonkonogi deltar tillsammans med företrädare för RF, PRO och Socialstyrelsen. Det andra seminariet har titeln ”Nollvision för fallolyckor – är det möjligt genom sektorsöverskridande samarbeten?” och genomförs 10.00 – 10.45 med fokus på vårt fallkopetensprogram där förutom Kristiina, Karin och Michail även Kent Andersson, Företagarna Stockholm, Berndt jonsson, Byggnads och Susanna Stymne från AFA Försäkring deltar.

170705 Judo under Idrottens Dag under Almedalsveckan den 5 juli 2017 i Visby. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN