Inkluderande idrott för alla

Riksidrottsmötet, svensk idrotts högsta beslutande församling, satte som mål 2011 att fördelningen mellan könen i alla beslutande och rådgivande organ i idrottsrörelsen skulle inte vara sämre än 60-40 senast år 2017. Svensk judo antog det målet som vårt eget och satte också upp andra egna mål för att öka jämställdheten i vår egen idrott.

När tidsgränsen nåddes hade svensk idrott långt kvar till det uppsatta målet, endast hälften av alla Specialidrottsförbund, SF, hade en fördelning på som sämst 60-40. Ett SF hade fler än 60 % kvinnor i sin förbundsstyrelse, 33 st SF hade fler än 60 % män. För svensk judo gick det bättre, vi inte bara nådde målet vi hade gemensamt med hela idrottsrörelsen vi lyckades också nå våra egna mål om ökat kvinnligt deltagande – tre år före den tidsgräns vi hade satt för det målet!

Två forskare, Jesper Fundberg från jämställdhetsmyndigheten och Malin Rönnblom från Umeå Universitet, har studerat vad det var som svensk judo gjorde som ledde till att vi lyckades nå våra mål. De presenterar sin studie på ett seminarium under Almedalsveckan 2018 med titeln: Hur svårt kan det vara? – om jämställdhet i idrottens organisationer. Seminariet hålls i ”Ideella Trädgården” på Birgers gränd 7 med ingång från Almedalsparken på onsdagen den 4 juli kl 12.00.

Några av företrädarna för svensk judo har inför seminariet skrivit var sin debattartikel om jämställdheten i idrottens organisationer. Svenska Judoförbundets förbundsordförande, Kristiina Pekkola, lägger i sin debattartikel fokus på en idrott för alla:

Svenska Judoförbundets förbundskassör Kent M Andersson har skrivit om att jämställda organisationer presterar bättre när det gäller tillväxt och utveckling:

Svenska Judoförbundets vice förbundsordförande Ida Lindgren har skrivit om jämställhet i idrottens organisationer ur ett kompetensperspektiv:

Först ut med en debattartikel var Svenska Judoförbundets generalsekreterare Erik Vesterlund, som skriver om att sträva efter och uppnå mål.

Meny