Informationen på denna sida uppdateras löpande

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistrikts-förbund till 2023 års hybrida förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Handlingarna kommer, senast 17 februari 2023, finns att läsa och/eller ladda ner från SJF:s publika dokumentbank här>>

Handlingarna från tidigare förbundsmöten finns att läsa och/eller ladda ner här>>

Plats och datum:
Det hybrida förbundsmötet 2023 kommer att hållas lördagen den 4 mars med start kl 10.00. Röstningsförfarandet kommer ske via digital plattform för alla ombud, men de som önskar att närvara fysiskt välkomnas till Scandic Grand Central i Stockholm. Mer information kommer i kallelsen till förbundsmötet.

Program:
08.30             Plattformen öppnas för anslutning/inloggning. De som önskar att ses fysiskt välkomnas till Scandic Grand Central i Stockholm.

10.00 –           Förhandlingarna startar

Frågor:
Eventuella frågor besvaras av Svenska Judoförbundet på telefon: 018-430 05 10 eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen

Motioner till förbundsmötet 2023

Den 4 mars 2023 hålls Svenska Judoförbundets förbundsmöte. Den som vill föreslå något till beslut på förbundsmötet behöver skicka in förslaget (motionen) till SJF:s kontor senast den 31 december 2022. Tänk på att förslaget behöver handla om någon större förändring som du önskar i SJF:s verksamhet, organisation, stadgar eller annat styrdokument (t ex tävlingsbestämmelser eller antidopningspolicy). Här hittar du några av de styrdokument som finns i SJF.

Mindre omfattande förslag som hanteras av arbetsgrupper eller projekt brukar i regel bara överlämnas av förbundsmötet till respektive enhet för handläggning. Motionerna till förbundsmötet måste komma från en judoklubb som är medlem i SJF. Om du som enskild judoutövare har ett förslag behöver du först lämna det till din judoklubbs styrelse så att styrelsen tar beslut om att ställa sig bakom ditt förslag och skicka in det till SJF. Motioner måste vara underskrivna och skickas med vanlig post eller epost till Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA eller info@judo.se. Läs mer om vad en motion är och vad den ska innehålla här>> 

Meny