Informationen på denna sida uppdateras löpande

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistrikts-förbund till 2023 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

 

Plattform, plats och datum:
Förbundsmötet 2023 kommer att hållas lördagen den 4 mars med start kl 10.00 i den digitala mötesplattformen Easymeet och på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm.

Alla omröstningar sker i mötesplattformen Easymeet, även de som är på plats på Scandic Grand Central måste vara anmälda och inloggade i Easymeet för att kunna utöva sin
yttrande-, förslags- och rösträtt.

För att delta som ombud, uppdragstagare (valberedning, disciplinnämnd, förbundsstyrelse, revisor eller anställd) eller åhörare krävs anmälan via mejl: info@judo.se i förväg.

Senast söndag den 26 februari kl 23.59 behöver vi få din anmälan.

Program:

08.30                     Plattformen öppnas för anslutning/inloggning

10.00 –                   Förhandlingarna startar

Fullmakter:
Fullmakter för ombud med rösträtt ska skickas in via mejl: info@judo.se (senast söndag den 26 februari kl 23.59) eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, (senast utdelad till SJF måndagen den 27 februari). Fullmakter som presenteras senare än ovanstående datum kan godkännas, men registrering och inloggning till mötesplattformen kan inte garanteras vid försenad fullmakt.

Alla ombud måste skicka in en undertecknad fullmakt i förväg, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Länk för att ansluta till förbundsmötet skickas ut via mail till epostadress angiven på fullmakt eller i anmälan till förbundsmötet senast på onsdag den 1 mars.

Handlingarna till förbundsmötet
Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan, www.judo.se, senast den 17 februari. Vill man få handlingarna hemskickade per post kontaktar man info@judo.se, senast den 20 februari.
Direktlänk till handlingarna>>.

Information efter förbundsmötet
När förhandlingarna som hör till förbundsmötet avslutats så kommer FS att informera om ekonomin och förvaltningen av SJF:s helägda bolag för de som är intresserade. Notera att det inte rör sig om en bolagsstämma för de bolagen.

Frågor
Eventuella frågor besvaras av Svenska Judoförbundet på telefon: 018-430 05 10 eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen

Motioner till förbundsmötet 2023

Den 4 mars 2023 hålls Svenska Judoförbundets förbundsmöte. Den som vill föreslå något till beslut på förbundsmötet behöver skicka in förslaget (motionen) till SJF:s kontor senast den 31 december 2022. Tänk på att förslaget behöver handla om någon större förändring som du önskar i SJF:s verksamhet, organisation, stadgar eller annat styrdokument (t ex tävlingsbestämmelser eller antidopningspolicy). Här hittar du några av de styrdokument som finns i SJF.

Mindre omfattande förslag som hanteras av arbetsgrupper eller projekt brukar i regel bara överlämnas av förbundsmötet till respektive enhet för handläggning. Motionerna till förbundsmötet måste komma från en judoklubb som är medlem i SJF. Om du som enskild judoutövare har ett förslag behöver du först lämna det till din judoklubbs styrelse så att styrelsen tar beslut om att ställa sig bakom ditt förslag och skicka in det till SJF. Motioner måste vara underskrivna och skickas med vanlig post eller epost till Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA eller info@judo.se. Läs mer om vad en motion är och vad den ska innehålla här>> 

Nyheter om förbundsmötet 2023