Uppdaterade tävlingsbestämmelser

Nu finns en uppdatering av tävlingsbestämmelserna tillgänglig. De nya tävlingsbestämmelserna gäller från 1 maj 2024.

Till tävlingsbestämmelserna.

Kontakt: tu@judo.se

Foto: Emelie Cegrell.