Sally Conway uttagen till ny SOK-satsning på tränare

Sveriges Olympiska Kommitté startar ”Topp och Talang Tränare”, ett långsiktigt utvecklingsprogram för tränare. Judons Sally Conway är en av de 23 utvalda tränarna.

”Topp och Talang Tränare” är ett nytt initiativ från Sveriges Olympiska Kommitté. 23 tränare har valts ut till programmet, som förväntas utökas till 50 tränare inför 2025. Syftet är att lyfta tränaryrket i Sverige genom att erbjuda individuellt skräddarsytt och behovsanpassat stöd till utvalda tränare.

Sally Conway, förbundskapten för svenska landslaget i judo, är en av de 23 tränarna som valts ut till den nya satsningen.

Vill lyfta tränaryrket

Tränarsatsningen består av två delar: att utöka tränarnas tid med de aktiva och att stärka tränarnas kompetens genom individuell utveckling. Programmet innefattar en individuell utvecklingsplan, mentorskap och kompetensutveckling.

– Vi vill lyfta tränaryrket i Sverige, tränarnas förutsättningar och villkor behöver förbättras. Tränaren är våra idrottares närmaste person och väldigt betydelsefull för prestationsutveckling både långsiktigt och i vardagen, säger SOK:s sportdirektör Peter Reinebo.

Utvalda tränare är en blandning av erfarna ”topptränare” och ”talanger” och är verksamma inom olympiska idrotter. Uttagningen av tränare har skett i nära samarbete med respektive förbund.

Den nya satsningen leds av SOK:s projektledare Katarina Vangdal, som även är förbundskapten för svensk golf.

– Typiskt för topptränare är att de alltid vill utveckla både sitt ledarskap och sin specialidrottskomptens. Det finns önskemål om erfarenhetsutbyte mellan idrotter för att bredda sina kunskaper och vidareutveckla sig som tränare.

Läs mer om Topp och Talang Tränare här.

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Tamara Kulumbegashvili.