U11-regler: din input behövs!

Under våren har vi haft aningen justerade/förtydligade regler för U9 och U11. Syftet med förtydligandet var att harmonisera hur reglerna ska tolkas över hela Sverige och som alltid vid förändringar så uppstår nya situationer och en hel del frågor. Vi har löpande fått in en del synpunkter, och önskar nu konkreta synpunkter från dig som coach/klubbledare på vad som skulle kunna justeras för att göra reglerna ännu bättre.

Vi vill ha din input per mejl till agd@judo.se senast den 30 juni 2024 och vi räknar med att presentera eventuella revideringar i god tid inför höstens barntävlingar.
Skriv gärna vilka problem du stött på och minst ett möjligt förslag på lösning. 

Här hittar du tävlingsbestämmelserna och det särskilda dokumentet Tolkning U11-regler som har använts under våren 2024.

Hälsingar
Arbetsgruppen för domare

Publicerat av: Kristin Johansson.
Foto: Alf Tornberg.