Rapport från Judo4Balance riksfortbildning


Under helgen den 8–9 juni genomfördes en riksfortbildning för ett 20-tal Judo4Balance-
instruktörer i IKVM Judoklubbs lokaler i Mölndal.

Diskussion fördes om affärs- och marknadsplaner för klubbar och Judo4Balance-bolaget. Det
omfattade allt från lokala klubbaktiviteter till strategi för internationella satsningar. Ett
arbete som är av största vikt för utvecklingen av Svensk Judos satsning på fallprevention.
Pågående forskning och forskningsresultat, som tagit fram i ett samarbete mellan Svenska
Judoförbundet och Dalarnas Högskola, redovisades.

Vi är stolta över att vi har kunnat genomföra en omfattande forskning parallellt med
framtagningen av själva programmet. Att vi kan bevisa att vårt program ger den effekt på
äldres hälsa och välbefinnande som är målet av fallkurserna, säger Kristiina Pekkola,
ordförande i Svenska judoförbundet.

Fortsättningskursen, Judo4Balance för äldre introducerades av konceptgruppen. Den nya
kursen är en påbyggnad av Judo4Balance grund. De nya fallteknikerna visades upp och
tränades av instruktörerna. Även det nya konceptet Judo4Seniors diskuterades.

Jag är glad över att träffa så många instruktörer som är så entusiastiska i sitt arbete med
att sprida kunskapen om fall för våra äldre, säger Kent M Andersson vd i Judo4Balance Fall
AB.

En mycket lyckad helg tillsammans med personalen för Judo4Balance bolaget.

Text: Kent M. Andersson.
Foto: Rebecka Pålsson och Alf Tornberg.