”Nya grepp på träning”: Inspiration och nya verktyg för judotränare i Sverige!

Under perioden 1 juni 2023 – 29 februari 2024 genomfördes det spännande projektet ”Nya grepp på träning”. Syftet med projektet var att ge tränare och andra verksamma nya verktyg och insikter för att kunna utveckla träningarna och föreningsverksamheten för att bättre kunna möta alla målgruppers olika behov. En ny övningsbank med filmer har tagits fram för att ge stöd till landets judotränare. En litteraturstudie har också gjorts för att bidra med insikter om ungdomars och flickor/kvinnors idrottsvanor och ge klubbar olika verktyg som de kan använda för att tillgodose dessa gruppers önskemål och behov.

Kort om projektet

Projektet ”Nya grepp på träning” har haft två övergripande mål:

  • att ta fram en övningsbank (filmer) för judotränare.
  • att göra en litteraturöversikt över två, för svensk judo, underrepresenterade målgruppers idrottsvanor – ungdomar och flickor/kvinnor.

De två målen bidrar också till att uppnå Svenska Judoförbundets Vision 2030. Projektledare för ”Nya grepp på träning” var Elvira Dragemark.

Övningsbank med filmer

Den nya övningsbanken består filmklipp som ska inspirera och stödja judotränare i Sverige. Filmerna innehåller exempel på judoträningar och övningar för olika åldersgrupper och färdighetsnivåer som speglar ”Step by step”-dokumenten. Tanken är att judotränare ska använda dessa filmer som inspiration för att skapa meningsfulla träningar för sina målgrupper. En del av spellistorna visar träningar och övningar för specifika ålderskategorier samt för a-judo, medan andra fokuserar på tekniska färdigheter.

Övningsbanken hittar du på Svenska judoförbundets interna Youtube-kanal.
Till övningsbanken.

Litteraturöversikt om idrottsvanor

En omfattande litteraturöversikt har gjorts för att förstå idrottsvanorna hos två underrepresenterade målgrupper i svensk judo – ungdomar och flickor/kvinnor. I litteraturöversikten identifieras idrottsvanor, bidragande orsaker till idrottsvanor och exempel på hur tränare och andra verksamma inom svensk judo kan arbeta för att bättre tillgodose dessa målgruppers önskningar och behov.

Syftet med litteraturöversikten var att:

  • beskriva idrottsvanorna bland ungdomar och flickor/kvinnor.
  • identifiera orsakerna bakom målgruppernas idrottsvanor.
  • Ge förslag på hur judoföreningar kan bli mer jämlika och jämställda samt stödja föreningarna att bibehålla dessa underrepresenterade målgrupper.

Litteraturöversikten har bland annat identifierat att för att kunna förstå ungdomars idrottsvanor behövs en helhetsförståelse för deras generations livssituation. Många ungdomar väljer till exempel att idrotta i privatregi i stället för inom föreningsidrotten då de upplever för stora krav från livet både utanför och inom idrotten.

Vad gäller flickor/kvinnors idrottsvanor har studien bland annat identifierat att flickor/kvinnor och pojkar/män har samma intresse för att idrotta men att förutsättningarna mellan könen skiljer sig åt.

Förutom information om de olika målgruppernas önskningar och behov innehåller litteraturstudien även förslag på åtgärder som judoklubben kan göra. Förhoppningen är att litteraturstudien ska stödja judotränare/andra verksamma till att utveckla sin judoverksamhet så att den bättre möter samtliga målgruppers önskningar och behov.

Litteraturöversikten finns i två versioner:

  • En sammanfattning: Passar dig som vill få en kortfattad och kärnfull överblick av studien; vilka slutsatser som har dragits och vilka åtgärder verksamma i föreningen kan göra. Sammanfattningen är på 11 sidor.
  • Fullständig version: Passar dig som vill gå in på djupet. Har får du veta allt i detalj och får också en fullständig källförteckning om vill söka mer information. Den fullständiga litteraturöversikten är på 50 sidor.

Du hittar litteraturöversikten i båda två versionerna här.

Projektledarens tackord

Projektledaren för ”Nya grepp på träning” vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till projektet.  Ett extra stort tack till IK Södra och Solna Judoklubb. Verksamma inom IK Södra, för att de har delgivit tidigare filmat material och för att de medverkat till att ta fram nytt videomaterial. Niss Jonas Carlsson från Solna Judoklubb som medverkat med att filma på landslagslägren under ht 2023 och till att sammanställa videoklippen till filmer på SJF internts övningsbank.

Projektledaren hoppas att underlaget som tagits fram kan stödja verksamma inom svensk judo till att kunna utveckla sina judoföreningar på ett positivt vis.

/Elvira Dragemark

Egen sida för Nya grepp på träning

Informationen som tagits fram under projektet finns samlat på en egen sida på Svenka judoförbundets webbplats för att informationen ska finnas kvar över tid. Du hittar sidan här: Nya grepp på träning.

Publicerat av: Kristin Johansson.