Nytt i landslagsorganisationen

Under 2024 görs en viss omorganisation i staben kring landslagen och utvecklingsgrupperna. Svensk idrott gick efter coronapandemin i en återstartsperiod med extra ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet. Nu är nivåerna tillbaka till vad de var innan pandemin och i och med detta gör Svenska Judoförbundet en omorganisation av landsorganisationen.

Organisationsförändringen i landslaget är ett måste. Tyvärr behöver vi anpassa verksamheten till det ekonomiska läget som råder. Vi har verkligen försökt anpassa uppdragen på bästa möjliga sätt under ett OS-år. Det är självklart en stor utmaning för oss alla.

Kristiina Pekkola, Svenska Judoförbundet

Jane Bridge får en ny roll som judoteknisk utvecklare och coach (Technical Developer and Coach). Jane kommer främst att arbeta med att höja lägstanivån för våra tävlingsjudoka med extra fokus på u18 och u21. Hon kommer under året också att arbeta med elitcoachutvecklingen genom ett mentorsprogram för våra coacher. Parallellt kommer hon även att fortsätta som coach på internationella tävlingar och framförallt följa Tara Babulfath, som fortfarande är junior men med i SOKs elitsatsning Topp och Talang.

Joakim Dvärby kommer tillfälligt att axla rollen som sportchef och ha det övergripande ansvaret samt det ekonomiska ansvaret för landslagsorganisationen. Svenska Judoförbundets styrelse kommer under året att se över en mer långsiktig plan för landslagsorganisationen.

Sally Conway och Viktor Carlsson fortsätter som förbundskaptener, där Sally under 2024 framför allt fokuserar på OS-laget mot Paris och Viktor har en roll riktad mer mot de unga seniorerna och utvecklingsgrupperna. Tillsammans sköter de även verksamheten och träningarna vid Svenska Judoförbundets nationella elitcenter i Malmö.

Förbundstränarna Frederik Gourlay och Maria Gomez Lopez kommer att fortsätta att verka mestadels nationellt men också vara resurser internationellt och där arbeta mestadels med u15, u18 och u21.

Under 2023 hade Svenska Judoförbundet fått ett stort projektstöd från Riksidrottsförbundet som bland annat möjliggjorde att förbundet kunde anställa Elvira Dragemark och Kalle Engström. Det stödet är nu slut och under våren 2024 avslutas deras projektanställningar.

Organisationen för parasportlandslaget ser likadan ut som tidigare där Martin Pernheim är förbundskapten och Mikaela Barrera Birath är förbundstränare.

Organisationen i parajudolandslaget är oförändrad. Martin Pernheim fortsätter som förbundskapten. Foto: KARL NILSSON / Sveriges Paralympiska Kommitté.

Frågor till landslagsorganisationen

Alla inom tränarstaben kan ta emot frågor men rekommenderat är att ta kontakt med den coach som ligger närmast den aktiva eller ämnet på fråga. Beslut om uttagningar, planering, resor m.m. tas i samråd med alla inom landslagsorganisationen.

Kontaktuppgifter till landslagsorganisationen

Skribent: Kristin Johansson.