Besvara anläggningsenkäten om klubbarnas lokaler

Svenska Judoförbundet arbetar utifrån Vision 2030 där de tre barriärbrytande målen är tillväxt, resultat och kvalitet, vilka ska genomsyra alla aktiviteter inom förbundet. Under återstartsprojekten Omstart/Nystart (ON-projektet) samt Judoklubben 3.0 har SJF noterat vissa hinder och utmaningar hos klubbarna för att nå önskade mål.

Med fokus på tillväxtmålet är ett av de största hindren för tillväxten judoklubbarnas lokaler. Vi önskar därför att ansvariga i klubbarna besvarar anläggningsenkäten för att vi ska få en mycket tydligare bild över hur det ser ut i judosverige angående lokalfrågan. Detta för att vi ska kunna arbeta vidare med att hjälpa och stötta klubbarna på rätt sätt i dessa frågor.

Länk till enkäten hittar du här!

Vid frågor kontakta lars.johansson@judo.se
Foto: Kristin Johansson