Tolkning av U11-regler

På riksdomarkonferensen fick Arbetsgruppen för domare i uppdrag att göra en tolkning av en del av tävlingsbestämmelserna (TB) – ”Särskilda bestämmelser vid tävling för barn under 11 år (U9 och U11)”.

Tolkningen är nu klar och kommer att skrivas in i TB. Tolkningen som gäller from 1 feb 2024 och ska användas på alla tävlingar i Sverige för U11 och U9.

Inbjudan till genomgång av reglerna

Den 20 feb kl. 19.00-19.45 kommer Arbetsgruppen för domare att ha en genomgång av reglerna för de som är intresserade via teams.

Tryck på länken, alt markera den högerklicka och välj öppna htps, alt. kopiera och klistra in i webbsökningsrutan.

Mötes-ID: 354 470 850 820
Lösenord: yG6mUr 

Kontakt: agd@judo.se