Ansök om elitidrottsstipendiet 2024/2025

Nu är ansökan öppen för Elitidrottsstipendiet 2024/2025 från RF och Svenska Spel. Stipendiet är på 50 000 kr och riktar sig till aktiva som vill kombinera elitidrott med studier efter gymnasiet. För att kunna söka stipendiet ska den aktiva studera på minst halvfart på högskola/universitet och vara på landslagsnivå (junior-senior) i sin idrott.

Varje år delar Svenska Spel och Riksidrottsförbundet ut 50 000 kr till 50 studenter. Genom elitidrottsstipendiet hoppas RF och Svenska spel kunna skapa goda förutsättningar för landslagsutövare så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Syftet med stipendiet är kunna ge bättre förutsättningar för elitidrottsaktiva på landslagsnivå att ha ett bra liv både under och efter idrottskarriären. 

Det här ingår i stipendiet:

  • Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 50 aktiva.
  • Resursstöd från Riksidrottsförbundet i form av idrottspsykologi, idrottsmedicin, och idrottsfysiologi inklusive idrottsnutrition.
  • Ett läger under tre dagar på Bosön med deltagande på Idrottsgalan.
  • Rådgivning och vägledning kring Dubbla Karriärer (DK). Idrottspsykologiskt karriärstödssamtal (karriärövergångar, karriärvägledning ellerkarriäravslut).
  • Ingång i vårdappen, Svensk Idrottshälsa. Idrottaren får tillgång till nätverket genom en app, och via chatt eller video kan idrottaren träffa en idrottsmedicinsk specialist för att få hjälp med besvär som påverkar idrottandet. Vid behov kan sedan rätt hjälp erhållas via det medicinska nätverket. Stödet kommer att förbättra tillgängligheten till idrottsmedicinsk kompetens för många idrottare som saknar detta idag.

Som sökande måste du:

  • vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren
  • vara medlem i en förening som är ansluten till ett av Riksidrottsförbundets medlemsförbund (specialidrottsförbund)
  • kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå
  • studera på minst halvfart under stipendieåret (september–juni), motsvarande 30 hp över två terminer på studier på högskola/universitet.
  • Som sökande av stipendiet bör du finnas med i en betydelsefull utvecklingsmiljö som har koppling till SF:s elit- och landslagsverksamhet. En väl fungerande elitidrottsmiljö är till exempel en förening, ett centra eller ett RIU/EVL.

Stipendiet kan erhållas max tre år i följd och max fem gånger totalt. I samverkan med Parasportförbundet beviljas vissa idrottare dubbla stipendium.

Ansökan:

Sista ansökningsdag är 5 maj 2024.  Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret här.
Läs mer om Elitidrottsstipendiet på RF:s webb.

Judoka som fått elitidrottsstipendiet

Genom åren har flera svenska judoka mottagit elitidrottsstipendiet. Här är några av de senaste:

2023/2024: Karl Bååthe
2022/2023: Tova Granberg och Lukas Roswall
2021/2022: Ida Eriksson och Alexander Dahlin
2020/2021: Ida Eriksson
2019/2020: Mark Johansson och Nicolina Pernheim
2018/2019: Victor Busch

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Adobe Stock.