Rapport från EJUs första a-judoevenemang – EJU Get Together Tour

Under helgen den 24-26 november genomförde EJU sitt första a-judoevenemang, EJU Get Together Tour, i Venray, Nederländerna.

På plats från Svenska Judoförbundet för att vara med om detta historiska event var Victoria Andersson från Arbetsgruppen för domare, Johan Nilbrink domare, Tomas Rundqvist och Dick Rösselharth från Arbetsgruppen för a-judo samt en aktiv Ludwig Rösselharth, IK Södra.

Foto: Privat.

Målet med vår närvaro var att Arbetsgruppen för domare skulle få en genomgång av de nya EJU-reglerna, som vi i Sverige kommer att tillämpa från och med den 1 januari 2024. Dessutom skulle de få en chans att döma a-judo internationellt och lära känna a-judodomarkollegor från flera andra nationer.

Foto: Carlos Ferreira, EJU.

Syftet med närvaron från Arbetsgruppen för a-judo, var såklart att få en chans att se hur det arbete som gjorts under året med regler, nu skulle appliceras och titta närmare på vilka krav som ställs på en arrangerande nation. Från Arbetsgruppen för a-judo fick vi med oss många lärdomar, både saker vi kan ta till oss för framtida event, samt saker vi vet att vi redan idag hanterar på ett bättre sätt. Många bra diskussioner för bägge arbetsgrupperna genomfördes. Saker diskuterades som kommer att komma med i verksamhetsplanerna för 2024. Allt för att vi ska fortsätta att förbättra och utveckla den fantastiska a-judoverksamhet som vi har i Sverige.

Målsättningen med att ha en aktiv med var för att kunna ta del av hela eventet på ett sätt som är svårt om man inte deltar med en aktiv. Nu fick vi en chans, att från nära håll se vilken skillnad det är med den teknik vi har anammat i Sverige och hur enkelt det är för aktiva, coacher och åskådare att veta var man ska vara och när. Något som både frigör funktionärer för annat än att jaga aktiva de inte känner, till och plats runt matchområden.

Foto: Dick Rösselharth.

På eventet deltog cirka 300 aktiva från 25 nationer. Inte bara europeiska, utan även deltagare från Japan och Brasilien. Dessutom deltog även en delegation från EJU och IJF. Denna bestod av ansvariga för a-judoprojektet inom EJU, förstärkt med medicinsk expertis från både EJU och IJF. Eventet var fördelat på divisionering, coachmöte och regelgenomgång för domare under fredag eftermiddag/kväll. På lördag förmiddag var det shiai för alla över 16 år, alla levels. På eftermiddagen var det dags för alla under 16 år, samt synskadade, VI-judoka. Dagen avslutades med gemensam bankett och party under kvällen.

Tävlingsdagen förlöpte utan allvarliga incidenter, vilket som alltid är målet med vår verksamhet och våra evenemang. Säkerhet framför allt! Söndagen bestod av kata-träning med det nederländska katalandslaget. Fantastiskt härligt att se alla olika varianter och nödvändiga anpassningar i så många olika kator. På träningen deltog Victoria tillsammans med Ludwig och övade på sina roller i Nage no kata. Tomas, med sitt fantastiska öga för detaljer och småjusteringar, hjälpte alla som behövde med lite tips o tricks. Tyvärr kunde vi inte medverka på kata-tävlingen under eftermiddagen, då vi behövde bege oss hem mot det vintertäckta Sverige igen.

Ludwig Rösselharth, Victoria Andersson, Tomas Rundqvist tillsammans med Tycho Van Der Werff från Nederländerna.

/Dick Rösselharth, Arbetsgruppen för a-judo.

Publicerat av: Kristin Johansson.
Fotograf huvudbild: Carlos Ferreira, EJU.