Ny medlemstävling – vinn träning med landslaget till klubben!

Inför 2024 startar Svenska Judoförbundet upp en helt ny tävling för klubbarna. Den nya medlemstävlingen går ut på att öka antalet medlemmar i föreningen och är utformad för att passa både stora och små klubbar. Och vinsten är riktigt bra – en träningsdag med tränare från landslaget som kommer till klubben!

Den nya medlemstävlingen går ut på att klubbarna ska försöka öka sitt medlemsantal så mycket som möjligt under 2024. Det finns två sätt att vinna tävlingen. Vinner gör den/de klubbar som antingen har:

  • Störst procentuell ökning av medlemmarna under 2024.
  • Störst ökning i antal medlemmar under 2024.

Det är alltså två klubbar som kan vinna medlemstävlingen! Anledningen till att det finns två sätt att vinna är för att det ska bli så rättvist som möjligt för alla klubbar och på så sätt ge alla klubbar motivation att öka sitt medlemsantal, oberoende av hur stora eller små de är idag. En stor klubb har exempelvis oftast lättare att öka i antal medlemmar, medan en mindre klubb har lättare att öka i procent.

Tävlingen startar den 2 januari 2024 då medlemssiffrorna för alla klubbar anslutna till Svenska Judoförbundet inhämtas av Svenska Judoförbundet från IdrottOnline. Under året kommer sedan löpande uppdateringar att göras för att presentera ställningen i tävlingen. Svenska Judoförbundet uppmanar alla klubbar att försöka sina medlemsregister i IdrottOnline uppdaterade under året. Tävlingen avslutas den 19 december när de slutgiltiga medlemssiffrorna hämtas från IdrottOnline. Vinnarna presenteras i början av 2025.

Syftet med tävlingen är att bidra till att skapa växtkraft i Svensk Judo och motivera och inspirera Svenska Judoförbundets klubbar att göra en extra satsning för att öka antalet medlemmar i sina klubbar. Detta är ett led i arbetet mot Vision 2030 och det barriärbrytande målet på 70 000 medlemmar. Läs mer om Vision 2030 här.

Regler i korthet:

  • Alla klubbar som har minst 30 medlemmar får delta i tävlingen*.
  • Alla klubbar registreras automatiskt i tävlingen. Ingen anmälan behövs.
  • Klubbar som blir medlemmar i Svenska Judoförbundet under 2024 kan ej delta i tävlingen.
  • Klubbar som begär utträde/går ur Svenska Judoförbundet under 2024 kan ej delta i tävlingen.
  • Tävlingen pågår mellan 2 januari och 19 december 2024 (viss förskjutning av datumen kan ske på grund av oförutsedda händelser).
  • Samma klubb kan inte vinna båda tävlingarna.

*En klubb som har färre än 30 medlemmar i början av året men som kommer upp i minst 30 medlemmar under 2024 deltar automatiskt i tävlingen när de kommit upp i 30 medlemmar. Medlemsökningen räknas då från 30 medlemmar.

Eventuella frågor skickas till info@judo.se

Skribent: Kristin Johansson.