Höstens medlemsregistrering

Kom ihåg att registrera era medlemmar i IdrottOnline senast den 30 september. Stadgarna föreskriver att alla klubbar ska registrera sina medlemmar minst två gånger per år, den sista februari och den sista september. 

Det ni behöver göra är att lägga till de nytillkomna medlemmarna så att vi kan se att det skett en förändring i medlemsregistret. Har det inte skett någon förändring i klubben så skicka ett mejl till ake.sundkvist@judo.se och meddela detta.

Om ni inte registrerar era medlemmar i ert medlemsregister i IdrottOnline före den sista september så riskerar klubben att förlora rätten att delta i arrangemang som anordnas av SJF (tävlingar, graderingar, utbildningar mm). Klubben hamnar då på ”Spärrlistan” som upprättas den första oktober tills att registreringen åtgärdas.

Behöver ni hjälp eller har några frågor, ta kontakt med SJF:s servicekontor.
Ni når oss via mejl till info@judo.se eller på telefon 018-430 05 10.
Ni kan också ta hjälp av instruktioner från IdrottOnline support.

Tveka inte att ta kontakt, vi kan hjälpa till.