Vår virtuella dojo – nytt projekt för att utveckla Svensk Judos digitala communities


Publicerad: 10 juli
Uppdaterad: 2 augusti

Svenska Judoförbundet (SJF) har flera satsningar på gång inom digitalisering, ett av dem är projektet “Vår virtuella dojo”. Med projektet ska vi kartlägga, pröva och implementera digitala communities utifrån olika målgruppers behov och önskemål för att öka respektive målgrupps delaktighet och inflytande.

Ett första steg i projektet är att göra en förstudie och till vår hjälp har vi anlitat företaget Vium. Vium är en företagsbyrå som skräddarsyr bland annat hemsidor och appar och drivs av fyra före detta idrottscollege-elever varav tre har gått på judogymnasiet i Lindesberg.

Under förstudien kommer Vium att analysera och utvärdera olika tekniska möjligheter för att sedan kunna skapa en metodbeskrivning och en handledning för hur SJF med våra distrikt och klubbar kan använda sig av communities för att skapa ökad delaktighet och inflytande för att förstärka medlemsdemokratin i hela Svensk Judo. Vi kommer i förstudien även kartlägga andra digitala kanaler och plattformar där man kan kommunicera och sprida information. Exempelvis Facebook, hemsidor, e-post och Instagram.

Svenska Judoförbundet ser fram emot resultatet av förstudien och det fortsatta arbetet med projektet som ett av flera steg som tas för att främja judons tillväxt och tillgänglighet i Sverige och för att nå vår Vision 2030.

”Vi tycker att det är mycket roligt att få vara delaktiga i projektet Vår virtuella dojo. Judon har varit en stor del av våra liv, så det känns extra roligt att vi får vara med i arbetet att driva Svensk Judo framåt!”, säger Gabriel Vesterlund, grundare i VIUM.

Var med och påverka – dina åsikter är viktiga!
Under förstudien genomförs intervjuer och två enkäter kommuniceras ut till klubbar och distrikt och via SJFs digitala kanaler. Under juli månad kommunicerades den första enkäten ut och svaren har sedan analyserats. VIUM har även genomfört ett antal intervjuer under samma period.

Nu är det dags för den andra och uppföljande enkäten. Du hittar länk till enkäten nedan samt att länken även kommer kommuniceras ut i SJFs digitala kanaler. Ju fler personer som deltar i undersökningen, desto mer värdefullt blir resultatet av förstudien. Du kan svara på enkäten även fast du inte svarade på den första.

LÄNK till den andra enkäten HÄR>> (tar cirka 5-10 minuter att besvara). Vi önskar ditt svar senast 13 augusti.

Vid frågor om projektet, kontakta Ulrika Lingslunde, generalsekreterare Svenska Judoförbundet:
Tel. 018-410 40 61
E-post: ulrika.lingslunde@judo.se

Skribent: Ulrika Lingslunde
Bild: Gabriel Vesterlund