Inlämning av Klubbrapporten 2023

Den 31 maj är sista datum att lämna in Klubbrapporten för verksamhetsåret 2022. Att lämna in fullständig klubbrapport i tid är en av de åligganden som klubben har som medlem i SJF enligt SJF:s stadgar.

Klubbrapporten består av två delar:
Del 1: En enkät som ger oss de senast uppdaterade uppgifterna om klubben och den verksamhet som klubben bedrivit under 2022.
Del 2: Årsrapport för medlemsantal under 2022 som skickas in i IdrottOnline, vilket ligger till grund för medlems- och försäkringsavgiften i SJF.

Som stadgarna föreskriver ska föreningen senast den 31 maj varje år insända begärda årsrapporter via RF:s IT-system IdrottOnline för att erhålla rösträtt vid förbundsmöten inom SJF under nästkommande verksamhetsår. Det krävs även att föreningen har fullgjort sina förpliktelser gentemot SJF för att äga rätt till att deltaga i någon av SJF:s anordnade tävlingar, graderingar, träningsläger eller övriga arrangemang inom ramen för SJF:s verksamhet.

Detaljerade instruktioner om klubbrapportens båda delar och länk till enkäten har skickats till klubbens epost-adress samt kontaktperson på klubben och här följer en länk till Lathund för årsrapporten på IdrottOnlines hemsida med bilder.

Vid frågor och funderingar, tveka inte att kontakta huvudkontoret på info@judo.se eller 018-4300510 så hjälper vi er!

Skribent: Klara Rönnebrand
Bild: AdobeStock