Regeländringar

Det har skett några uppdateringar kring reglerna, bland annat att höften inte behöver vara med i landningen i 90 grader för att det ska bli wazari. Ändringarna finns i IJFs uppdaterade version av Sport and Organisation Rules (SOR) från 24 mars 2023.

Här hittar du alltid den senaste versionen av SOR: https:/sor.ijf.org

För frågor vänligen kontakta domare@judo.se.

Foto: Magnus Nilsson.
Publicerat av: Kristin Johansson.