Nytt stöd för idrott för äldre

Mellan den 15 mars och 30 april kan idrottsföreningar söka ett nytt stöd för att nå fler äldre 65+! Det är ett engångsstöd på 3000 kronor, men kan bli starten för en långsiktig satsning på äldre i föreningen!

Målsättningen med verksamhetsstödet är att få fler äldre i rörelse. Fram till 2025 kommer föreningarna som får stödet ha möjligheten att fortsätta utveckla föreningsverksamheten med äldre genom olika stöd från idrottsförbunden och RF-SISU distrikt. Riksidrottförbundets målsättning är att nå 3000 föreningar som antingen vill växla upp eller starta en satsning på målgruppen 65 plus.

Ansökan om stödet görs via Riksidrottsförbundet (RF) i IdrottOnline. RF kommer att behandla ansökningarna löpande och prioritera de först inkomna ansökningarna. Läs mer om stödet på RFs hemsida och skicka in er ansökan idag!

Publicerat av: Klara Rönnebrand
Foto: Annika Krus