Rapport från förbundsstyrelsen, 27-28 januari

I fredags kväll, 27 januari, genomfördes årets första förbundsstyrelsemöte, i direkt anslutning till en
mycket lyckad personaldag med de anställda i förbundet och där förbundsstyrelsen deltog med Kristiina Pekkola och Kent Andersson.

Förbundsstyrelsemötet genomfördes fysiskt och i samband med årets Ledarkonferens. På mötet deltog även representant från valberedningen som observatör. 

Förbundsstyrelsemöte, 27 januari 2023:
Stor del av förbundsstyrelsemötet handlade om det kommande förbundsmötet den 4 mars.
På mötet fastslogs boksluten för 2022 som nu är överlämnat till förbundets revisorer för
granskning. Även budget för 2023 beslöts. Omsättning i budget är lägre än för 2022 men
innefattat ca 4,3 mkr i återstartsmedel (varav 2,7 mkr) är överflyttat från 2022 år bokslut.

Som alltid inför ett förbundsmöten behandlade förbundsstyrelsen de inkomna motionerna
och sina egna propositioner (stadgeändringar bland annat baserade på ändringar av RF:s stadgar).
Styrelsen kommer att ge sina svar på motioner tillsammans med sina egna propositioner i
de handlingar som sänds ut till förbundsmötet.

Vidare behandlades åter översynen av förbundets distriktsorganisation. Förbundsstyrelsen
beslöt att inte lägga fram förslaget i nuvarande form till förbundsmötet utan istället försätta
utredningen i samråd med distrikt och klubbar.

Förbundsstyrelsen beviljade Perstorps BK utträde ur Svenska Judoförbundet och tackade dem för den tid de varit medlem i SJF samt att utse BohusDals Judoförbund i samarbete med Trollhättans JK som arrangör av SM 2024. Tävlingen genomförs första helgen i februari 2024 i Trollhättan.

Ledarkonferensen 2023, 28 januari 2023:
Dagen efter förbundsstyrelsemötet genomfördes den årliga Ledarkonferensen, i år med 38 deltagare
från distrikt, arbetsgrupper, speciella uppdrag, förbundsstyrelsen, valberedningen och personalen. På
detta möte redovisades och diskuterades ovan nämnda beslut och förslag inför
förbundsmötet. Deltagarna fick även besök av Victoria Escobar och Neda Khezerian från Changers Hub som bl.a. delade med sig av sina erfarenheter av att nå nya målgrupper inom föreningslivet. Allt som allt en mycket inspirerande dag med många energigivande samtal mellan judoengagerade över förbundets hela verksamhet.

Det har varit en helg full med judo och som toppades av att Ida Eriksson tog en bronsmedalj i
Portugal.

/Christian Borghesi, ledamot i förbundsstyrelsen

Publicerat av: Ulrika Lingslunde.
Foto: Alf Tornberg och George Kahkejian