Två nya handböcker för Anpassad judo (A-judo)

Sedan 2019 har Svenska Judoförbundet genom Tomas Rundqvist och Dick Rösselharth deltagit i ett Erasmus forskningsprojekt, Autjudo, med syfte att, bland annat påvisa de positiva effekter judoträning har på framför allt personer med autism. Projektet Autjudo har utöver forskning kring autism även författat två handböcker; en träningshandbok och en tävlingshandbok för Anpassad judo (A-judo). Dessa finns nu tillgängliga för gratis nedladdning.

Om handböckerna

Hela projektet, både forskningen och de nyskrivna böckerna, är ett samarbete mellan flera olika förbund och organisationer (läs mer nedan). Svenskarna Tomas Rundqvist och Dick Rösselharth har i allra högsta grad har varit bidragande medförfattare till böckerna, tack vare sitt mångåriga och framgångsrika arbete inom A-judo.

Handböckerna är tänkta att stötta föreningar och organisationer som vill komma i gång med/eller bedriver judo för personer med funktionsnedsättning. Även om handböckerna är framtagna inom ramen för ett forskningsprojekt kring autism passar innehållet för alla typer av funktionsnedsättningar. Handböckerna är gratis att ladda ner och finns på flera språk, bland annat svenska och engelska.

Handböckerna för nedladdning

Klicka på länkarna för att komma till sidan för gratis nedladdning.

Adaptive Judo Best Practice Handbook
En handbok för dig som precis har startat upp A-judo verksamhet, står i begrepp att starta upp eller kanske redan har en verksamhet i gång och vill få lite mer inspiration och information. Handboken tar bland annat upp olika stilar och metoder för undervisning, anpassningar av miljön för undervisning och exempel på övningar och i vilken ordning man kan genomföra en träning. Träningshandboken finns att läsa på flera språk, bland annat svenska och engelska.

Adaptive Judo Competition Handbook
En handbok för dig som har en eller flera grupper redan och som står redo att ta nästa steg att anordna en tävling. Handboken tar bland annat upp hur du bör utforma lokalen, exempel på medaljceremonier och hur du ska tänka och genomföra en divisionering. Handboken passar för såväl klubbarrangemang som för större internationella arrangemang. Tävlingshandboken är endast på engelska.

Mer om projektet Autjudo

Projektet Autjudo har bedrivits i samverkan mellan följande organisationer (klicka på namnet för att komma till respektive organisations hemsida):

Blanquerna, Universitat Ramon Llull (ES)
Svenska Judoförbundet
Special Needs Judo Foundation (NL)
Judo Assist Ireland (IE)
Judo In Armonia (IT)
Schweizerischer Judo Verband (CH)
University of Genoa (IT)

Ett erkännande för projektet är de tilldelats 2022-års UNESCO ICM Martial Arts Education Prize för det arbete som gjorts inom ramen för projektet: UNESCO ICM.

Här kan du läsa mer om projektet Autjudo: https://autjudo.eu

Projektgruppen för Autjudo med Tomas Rundqvist på övre raden längst till vänster och Dick Rösselharth på nedre raden näst längst till höger. Foto: Privat.
Kontakt

För frågor om projektet eller handböckerna kontakta Dick Rösselharth, dick.rosselharth@judo.se, eller Tomas Rundqvist, tomas.rundqvist@judo.se.

Publicerat av: Kristin Johansson.
Fotograf huvudbild: Oscar Olsson/Special Olympics Sverige.