Valberedningen söker kandidater

Inför förbundsmötet 4 mars 2023 söker valberedningen kandidater. Valberedningen arbetar löpande under året med att hitta och intervjua kandidater. Vi arbetar på uppdrag av medlemmarna, klubbarna och distrikten och vi behöver därför er hjälp att få in bra förslag som vi kan utvärdera.

Svensk judo har de senaste åren gjort en rejäl resa där vi idag är ett av de mer tongivande förbunden inom Riksidrottsförbundet (RF) och har även ett gott renommé inom EJU och IJF! Vi har idag 21 000 medlemmar och drygt 180 dojos i hela landet. I vår antagna vision 2030 har vi ambitionen att fortsätta växa i såväl antal tränande, som dojos och inte minst när det gäller mästerskapsmedaljer. Vi har idag fler anställda än vi någonsin haft och kommer öka med fler efterhand som vi växer som förbund. Styrelsens uppdrag är därför än mer viktigt när det gäller att förverkliga visionen, ta fram handlingsplaner och hantera frågor rörande ekonomin. Styrelsen jobbar därför på ett övergripande och strategiskt plan.

Du som vet med dig att du vill bidra på strategisk nivå för svensk judo – välkommen att höra av dig till oss! Eller har du förslag på personer vi borde prata med? Mejla valberedningen@judo.se och tipsa! 

Förslag på kandidater till val på förbundsmötet ska vara valberedningen tillhanda senast den 22 januari 2023.

Tack på förhand,


Valberedningen Svenska Judoförbundet
Malin Nordin, Billdal (ordförande)
Anders Bengtsson, Broby
Annika Sandin, Luleå
Ulf Sjulander, Tierp
Pernilla Ribeiro Novais, Hägersten