Utbildningssatsningen med Jane Bridge

Svenska Judoförbundet har under hösten startat en extra utbildningssatsning för att höja den tekniska nivån på tränare och aktiva inom svensk judo, samt möta upp behovet av utveckling och utbildning. Satsningen leds av judo-ikonen Jane Bridge och kommer att pågå under tre år. Utbildningssatsningen är starkt förankrad i vision 2030, och syftar till att främja uppfyllelsen av samtliga barriärbrytande mål; kvalitet, tillväxt och resultat. Det långsiktiga målet är att utbilda tillräckligt många judotränare med en hög judoteknisk kompetens och hur man lär ut på rätt sätt, för att förbättra kvaliteten inom både bredd- och elitverksamheten för de aktiva. En av de stora satsningarna kommer att vara på åldersanpassad träning (Step by Step-utbildningarna).

Om Jane Bridge

Jane Bridge (8 dan) är en riktig judo-ikon och förebild världen över. Hon blev den allra första kvinnliga VM-guldmedaljören i judo, då hon på VM i New York 1980 tog guld i -48kg, tävlande för Storbritannien. Från 2016-2022 satt Jane som vice ordförande i Europeiska Judoförbundet (EJU) med ansvar för utbildning, med särskilt fokus på områdena judo i skolan och utveckling av tränarutbildning. Genom sin expertis och stora engagemang har Jane gjort ett stort intryck på judon internationellt, och valdes 2018 in i Internationella Judoförbundets (IJF) Hall of Fame. Svenska Judoförbundet (SJF) har länge haft ett gott samarbete med Jane och bjudit in henne till Sverige för att undervisa vid flera tillfällen. Sedan augusti 2022 är Jane Bridge en del av SJF och är redo att stötta Svensk Judos utvecklingsresa mot 2030 vad gäller utbildning, i sin roll som ”Coach Development Supervisor”.

Utbildningssatsningens olika delar

En stor del arbetet för Jane Bridge handlar om att skapa ett stödsystem för judotränare för att hjälpa dem att fortsätta att bli inspirerade, utvärdera sina förmågor, undervisa och mäta sina framsteg och därmed öka coachningsstandarden i Sverige. Hennes tjänst sträcker sig över en treårsperiod och är indelat i fyra olika fokusområden:

  • Tränarutbildning – för att höja den tekniska nivån bland tränare och fortsätta implementeringen av åldersanpassad träning, Step by step.
  • Identifiera och utveckla potentiella nya utbildare.
  • Öka kvinnligt deltagande bland tränare, utbildare och aktiva.
  • Tävlingsjudo för ungdomar.

Stor satsning på Step by Step – åldersanpassad träning

Under nästa år kommer en stor satsning göras på SJFs Step by Step-utbildningar. Step by Step är ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept inom området åldersanpassad träning och är utvecklat av forskare och judoexperter, där innehållet baseras på evidens från forskning.

Barn och unga har vissa tidsfönster för att träna vissa kvalitéer. Genom att träna rätt saker i rätt tid får de bästa möjliga förutsättningarna att nå sin fulla potential. Utbildningarna lär ut hur tränare, genom åldersanpassad och allsidig judoträning, utvecklar och motiverar aktiva för att uppnå maximal hälsa, teknik, fysik, prestation och individuell utveckling. Eftersom judo är en komplex och motoriskt krävande idrott krävs det oftast systematisk och målmedveten åldersanpassad träning från unga år och under många år. SJF vill genom Step by Step ge tränare djupare kunskap om när, vad och hur barn och unga ska träna för att skapa de bästa förutsättningar för de aktiva att nå sin fulla potential och kunna hålla på med judo livet ut, oavsett om det är på bredd- eller elitnivå.

Konceptet Step by Step består av tre separata utbildningar för olika ålderskategorier:
Steg 1 för U9-U11
Steg 2 för U13-U15
Steg 3 för U18-U21.

Vinsterna med Step by Step för klubbar

Creating ten good judo teachers will provide years of positive diffusion of judo in Sweden. Creating ten bad judo teachers will have the opposite effect for years.

– Jane Bridge

Kunskaperna från Step by Step-utbildningarna ger många positiva effekter för tränare, aktiva, klubbar och svensk judo som helhet. Med välutbildade och licensierade tränare kan klubben visa upp att verksamheten är hållbar och kvalitetssäkrad, något som kan locka fler medlemmar till klubben vilket i sin tur genererar flertalet fördelar.

Genom att utbilda klubbens tränare inom Step by Step får också klubbens aktiva de bästa möjligheterna att utvecklas på bästa sätt och nå sin fulla potential. Dessutom bidrar klubben till att höja kvaliteten på judo i Sverige generellt vilket i förlängningen kan bidra till både fler mästerskapsmedaljer, fler utövare och att göra svensk judo konkurrenskraftigare både i Sverige och internationellt.

Vinsterna med Step by Step för tränare

Step by Step-utbildningarna ger fler möjligheter till utbildning på nära håll för tränare. Kurserna innehåller mycket praktik för judoteknisk utveckling och förutom att deltagarna får chansen att lära från en expert (Jane), så är utbildningarna också ett ypperligt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra tränare i landet. Dessutom ger deltagande på någon Step by Step-utbildning förlängd licenstid med två år för assisterande klubbtränare eller klubbtränare, alltså en möjlighet att fortbilda sig och upprätthålla sin tränarlicens, vilket är en fördel för såväl tränare som klubb.

Sätt ditt fotavtryck i svensk judos framtid och häng med på resan mot 2030, gå – Judo4Life Step by step!

Planerade Step by Step-utbildningar

Under vårterminen 2023 planeras det för tre stycken Step by Step- steg 1 och en steg 3. Under höstterminen 2023 planeras det för tre stycken Step by Step- steg 2. Missa inte heller de coachseminarium med olika teman som Jane Bridge kommer att hålla under 2023!

Både utbildningarna och coachseminarierna kommer att publiceras i kalendern på judo.se så snart datumen är satta.

Mer information och kontakt

På judo.se under fliken ”Utbildning” och i SJF:s utbildningskatalog kan du läsa lite mer om Step by Step. Ytterligare information kommer även senare i år. Håll utkik efter utbildningsplanen för 2023 som kommer publiceras i november/december 2022 för de kurser som kommer arrangeras under nästa år.

Vill du veta mer, kontakta jane.bridge@judo.se eller klara.ronnebrand@judo.se!

Skribent: Klara Rönnebrand.
Foto: Klara Rönnebrand.