Rapport från förbundsstyrelsemöte 28 november

Denna gång är det dags för vice förbundsordförande Ida Lindgren att rapportera från förbundsstyrelsens möte den 28e november, det nionde för ordningen, där också valberedningens ledamöter Malin Nordin och Pernilla Ribeiro Novais deltog som observatörer.

På detta möte behandlades, som alltid, en rad informations-, diskussions- och beslutsfrågor så som bland annat dessa:

  • Ledamöter i arbetsgrupperna
    Vi beslutade att godkänna de inkomna förslagen från arbetsgrupperna på ledamöter och ser fram emot att vi ses i januari på Ledarkonferensen.
  • Stipendiet ”Bra träningskompis”
    Vi fick glädjande besked att vi mottagit nio ansökningar till stipendiet ”Bra träningskompis”. Nu kommer juryn sammanträda och utse fyra vinnare.
  • Landslagsorganisationen 2023
    Vi fick information om hur arbetet med landslagsorganisationen för 2023 fortlöper utifrån att Robert Eriksson avslutar sin anställning på förbundet per 31 december.

Nästkommande förbundsstyrelsemöte är 12 december och där kommer vi primärt diskutera budget 2023.

/Ida Lindgren, vice ordförande i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsemöte nummer 9 för året var ett digitalt möte via Zoom med alla ledamöter närvarande samt Malin och Pernilla från valberedningen.

Tidigare rapporter från förbundsstyrelsens möten kan du läsa här>>

Publicerat av: Ulrika Lingslunde
Foto: Adobe Stock och Kristiina Pekkola