Judoklubben 3.0 – ”Framtidens moderna förening”

Svenska Judoförbundet vill med projektet Judoklubben 3.0 vara med och stötta våra judoklubbar i att gå från bra till bättre, att metodiskt ta sig an olika utmaningar, att bli framtidens moderna förening. Som inte bara vill nå alla utan också göra det. Om det så handlar om att få nya träningslokaler, skapa mer engagemang i föreningen, få fler tränare eller få fler medlemmar att stanna längre.

Projektet som startade i somras och leds av projektledaren Lasse Johansson kommer att pågå under hela 2023. Målet är att skapa en ”verktygslåda” av olika sätt, metoder och samarbeten för hur klubbar enkelt och greppbart kan arbeta med demokrati, delaktighet och jämställdhet. Områden som vi är övertygade om kommer göra att än fler barn, unga, vuxna och äldre vill komma till oss och stanna kvar livet ut. De klubbar som vill delta kommer få vår hjälp att genomföra ett djupare, mer långsiktigt och hållbart arbete med sin klubbutveckling.

Projektet kommer att ske i nära samverkan med klubbar och distrikt och konceptet kommer att testköras i utvalda klubbar och distrikt innan bred lansering i Judosverige under 2024.

Planen framåt

Projektet inleds genom att projektledaren har träffar med intresserade klubbar där man kartlägger klubbens nuläge och ambition framåt, och ser över hur klubben jobbar och ska jobba med strategi, struktur och de styrkor och utmaningar som klubben har.

Därefter, om klubben vill delta som pilotförening, påbörjas ett processinriktat arbete tillsammans med Lasse och förbundets olika resurser och i nära samarbete med RF/SISU-distriktet.

När vi har ett antal klubbar som deltar i projektet kommer också mycket information och erfarenheter delas med alla judoklubbar i svensk judo och målet är att i slutet av nästa år bjuda in till en heldag fylld med goda exempel på hur klubbar arbetat framgångsrikt med sin klubbutveckling.

Därför är projektet viktigt

I vårt visionsarbete mot 2030 har vi särskilt fokus på att fortsätta arbeta med judons värdegrund, att föreningsmiljön i svensk judo är öppen och inkluderande och att all verksamhet präglas av likvärdig behandling. Vi har också ett särskilt fokus på att inrikta verksamheten mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Många judoklubbar präglas fortfarande av en kultur som härstammar från judosportens japanska ursprung, vilket innebär stor makt till den som är högst graderad, den som har en formell position, den som har makten att utse sin efterträdare, osv. Oftast är de personerna män. Vi ser därför behovet av en satsning som breddar perspektiven och stärker kompetensen inom områdena demokrati, delaktighet och inkludering.

Vi ser också att vi på klubbnivå behöver göra insatser för att förflytta maktpositioner. Behovet är lika viktigt i styrelserummet som på judomattan och i omklädningsrummet. Ett arbete som bland annat genom initiativen Judo5 och Motorprojektet skapat förändring på förbundsnivå. Läs mer om förbundets inkluderings- och jämställdhetsarbete här>>.

Vad händer nu?

På de träffar som genomförs inom ramen för ON-projektet ges en presentation och dialog om projektet med de klubbar som är där. Intresserade klubbar besöks sedan av projektledaren, först kanske ett digitalt möte, sedan ett fysiskt där hela eller delar av styrelsen deltar. Därefter börjar arbetet att hjälpa till med den utveckling som varje klubb har specifikt.

Vad jobbar vi då med
  • Hur ser ledningen ut i klubben?
  • Vilken struktur, kultur och strategi finns på klubben idag och hur vill klubben att det ska vara?
  • Hur är det med engagemanget från föräldrar och medlemmar?
  • Vilka specifika utmaningar ser klubben?
  • Vilka är klubbens starka sidor?
  • Hur ser samarbetet ut med grannklubbar samt distriktet?
  • Hur kommunicerar klubben med befintliga medlemmar och för att nå nya?
  • Hur ser deltagandet ut från klubben på tävlingar?

Är din klubb intresserad av att delta?

Under hösten har projektledare Lasse Johansson fått kontakt med flera intresserade judoklubbar, bl a genom distriktskontakter och på Svenska Judoförbundets ON-träffar. Men vi har möjlighet att hjälpa fler! Om er klubb är intresserade av att delta i projektet eller har frågor om Judoklubben 3.0 vänligen ta kontakt med Lasse Johansson, lars.johansson@judo.se, 018-430 05 18.

Lasse Johanssons egna ord om att få leda ”Judoklubben 3.0” projektet

Jag har varit engagerad i idrotten hela mitt vuxna liv inom olika idrotten där utveckling alltid har varit min ledstjärna.

När jag kom in i judon som förälder för snart 20 år sedan fastnade jag tidigt för denna fantastiska idrott och vad den kan betyda för olika personer – ung som gammal, kvinna och man, ja för alla oavsett vad man har för bakgrund.

De värderingar som judon står för har jag alltid tyckt är en stor styrka för vår idrott och vad den kan betyda för samhället (förmodligen större än vi egentligen tror).

Att vi sedan har en idrott som man kan utöva hela livet är unikt och fantastiskt.

När jag nu har fått förmånen att som anställd jobba med utveckling av vår fantastiska idrott och våra fina föreningar driver det mig bara ännu mer framåt och gör att jag vill bidra till att hjälpa klubbar att bli den moderna föreningen för framtiden.

Kontakt

Om er klubb är intresserade av att delta i projektet eller har frågor om Judoklubben 3.0 vänligen ta kontakt med Lasse Johansson, lars.johansson@judo.se, 018-430 05 18.

Skribenter: Lasse Johansson och Ulrika Lingslunde.
Foto: Alf Tornberg.