Judons dag – inkludering

Fyra bilder. Bild 1: A-judo-utövare springer glatt över mattan. Bild 2: Två judoka med ögonbindel tränar judo. Ben Goodrich tittar på. Bild 3: Ingrid Nilsson kastar sin motståndare i mattan. Bild 4: Marcus Nyman kramar om sin motståndare.

Den 28 oktober varje år firas World Judo Day, eller judons dag som det kallas i Sverige. Under årets upplaga av Judons dag har Internationella Judoförbundet (IJF) valt att uppmärksamma temat inkludering.

Inkludering kan ha väldigt många dimensioner. IJF fokuserar under Judons dag främst på inkludering av kvinnor i verksamheten. I Svenska Judoförbundet (SJF) tittar vi gärna på begreppet ur ett bredare perspektiv. Vårt mål är att alla ska känna sig delaktiga, inkluderade och välkomna in i judofamiljen oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, samhällsklass, funktionsnedsättning etc.

Inom Svenska Judoförbundet jobbar vi bland annat med inkludering på följande sätt:

  • 50/50 könsfördelning: SJF strävar efter en jämn könsfördelning i alla delar i förbundsorganisationen; i förbundsstyrelsen, förbundets arbetsgrupper och bland anställda. Jämställdhetsarbetet är också en del av SJFs Vision 2030 och ligger under det barriärbrytande målet ”Kvalitet”. År 2030 är målet att såväl medlemstalen som tränare, ledare och funktionärer i klubbar, distrikt och förbund speglar fördelningen av kvinnor och män i befolkningen.
  • Funktionsnedsättning: SJF arbetar aktivt för att utveckla judoverksamheten för personer med intellektuella funktionsvariationer (A-judo) och synnedsättningar (parajudo). SJF utbildar tränare och ledare, både i Sverige och internationellt, om hur träning kan bedrivas på ett bra sätt för de här målgrupperna. Vi erbjuder läger för de här grupperna och skickar även aktiva till internationella mästerskap. SJF har under 2022 även anställt en projektledare för att arbeta särskilt med att utveckla parajudoverksamheten i Sverige.
  • Värdegrundsstöd: SJF uppmuntrar judoklubbar att arbeta för att skapa en inkluderande och välkomnande föreningsmiljö, bl a genom att ge bidrag till klubbar genom Projektstöd IF – Värdegrundsstöd. Stödet är till för att skapa tryggare föreningsmiljöer genom att klubben genomför ett processarbete kring ett eller flera policydokument, judons värdegrund eller deltar i webbutbildning för styrelsen om jämställdhet. Det nystartade projektet Judoklubben 3.0 är förbundets nya satsning för att stötta klubbarna än mer i det arbetet, mer om projektet framöver.
  • Kommunikation och bildspråk: SJF arbetar medvetet för en inkluderande och genusmedveten kommunikation. Det innebär bland annat att vi försöker lyfta personer/grupper på ett likvärdigt sätt och försöker visa bredden i vår organisation i våra olika kanaler.
    SJF försöker även att alltid ha ett genustänk i valet av bilder, där män och kvinnor syns i lika stor utsträckning och på ett likvärdigt sätt – och inte könsstereotypsikt. Ett vanligt misstag, om genusglasögonen inte är på, är att konsekvent använda bilder där kvinnor t ex framställs som snälla och glada medan män framställs med mer makt och status. Vi försöker aktivt att tänka på att inte göra detta utan att låta både män och kvinnor framställas på ett likvärdigt sätt.
  • Transpersoner: God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Ur ett folkhälsoperspektiv tillhör transpersoner en grupp som ligger efter majoritetsbefolkningen; transpersoner är mer stillasittande än andra i Sverige och har generellt sett en sämre psykisk och fysisk hälsa. Många transpersoner vittnar om att inte våga delta i föreningsidrott på grund av könsuppdelning, osäkerhet kring omklädningsrum och en oro för att inte bli bemött på ett respektfullt sätt. Vi vet att vi har transpersoner i våra klubbar idag. SJF har påbörjat arbetet att inkludera transpersoner på ett bättre sätt i verksamheten.


Om World Judo Day/Judons dag

World Judo Day, eller Judons dag som det kallas i Sverige, äger rum den 28 oktober varje år, vilket är judons grundare Jigoro Kanos födelsedag. Det är ett tillfälle då alla judoklubbar och nationsförbund i världen är inbjudna att delta kring ett av IJF bestämt tema. Evenemanget anordnades första gången 2011 med ”respekt” som första tema.

Tidigare teman under World Judo Day har varit: Solidaritet (2021), Starkare tillsammans (2020), Plantera ett träd (2019), Vänskap (2018), Mod (2017), Judo för världen (2016), Enighet (2015), Heder (2014), Uthållighet (2013), Judo för alla (2012) och Respekt (2011).

Internationella Judoförbundet har samlat nedladdningsbara bilder, affischer och diplom som kan användas vid klubbarnas aktiviteter. De kan laddas ner här!

Mer information om judons dag på IJF:s hemsida.

Skribent: Kristin Johansson.
Fotografer huvudbild: Foto: Johanna Wallén, Special Olympics Sverige, Ulrika Lingslunde, Tamara Kulumbegashvili, Gabriela Sabau.