Det här är ON-projektet

Bilden är från träningslägret vid ON-träffen i Mellerud där ca 100 aktiva deltog från 9 klubbar i 4 olika distrikt. Foto: Ulrika Lingslunde.

Svenska Judoförbundet har, tack vare återstartsstödet från staten via Riksidrottsförbundet, kunnat göra flera satsningar för att hjälpa svensk judo att återstarta efter pandemin. En av dessa satsningar är ON-projektet som startade vid årsskiftet. Projektledare för ON-projektet är Joakim Dvärby. 

Vad är ON-projektet

Svenska judoförbundet vill mer med ON-projektet än att bara ge en kickstart efter pandemin. ON står för omstart och nystart. Omstart efter coronapandemin men också en nystart som utmanar de gamla sätten att tänka. Effekterna ska börja verka direkt och synas i flera år framöver. Detta genom stärkta samarbeten och ökad närhet mellan klubbar, förbundet, RF-SISU och landslaget. Allt detta ska vara helt kostnadsfritt och inom rimligt avstånd för alla. 

Så går ON-träffarna till

De tio ON-helgerna är utspridda över hela landet, på noga utvalda platser. Varje träff innehåller två delar; en seminariedel och en träningslägerdel. Seminariedelen riktar sig till alla i klubben: föräldrar, styrelseledamöter, tränare med flera. Där diskuteras klubbutveckling och hållbar verksamhet med Svenska Judoförbundets Vision 2030 och de tre barriärbrytande målen som utgångspunkt.

Till varje träff kommer en RF-SISU-representant från det aktuella RF-distriktet för att prata om de regionala och lokala stöd som klubbarna via dem kan ta del av. I regel är det distriktets judokontakt som kommer. Från att bara vara ett opersonligt mejlkonto får nu båda parter ett ansikte på varandra och samarbetet sinsemellan brukar få en nystart.

Varje ON-träff har också en viss inriktning som skiljer sig från träff till träff. Dessa inriktningar ska under projektets gång ha berört det mesta inom svensk judos verksamheter. Parajudo, tävling, A-judo, domare, kata, sjukvård är exempel på sådana inriktningar. ON-träffarna ett gyllene tillfälle för förbundet att nå ut med information andra pågående projekt som är till gagn för klubbarna ute i landet.

Träningslägret bjuder på träning av några av Sveriges absolut bästa som lär ut tekniker som tagit dem till toppen. Landslagsaktiva och tidigare svenska olympier finns med i tränarpoolen som genom återstartsstödet får ersättning för att hålla i lägren. Att stötta dessa personer som jobbat så hårt så länge samtidigt som deras teknikskatt förs vidare till yngre generationer är en av projektets stora styrkor. Träningen är öppen för alla åldrar. En välmående klubb har utövare i alla ålderskategorier och det vore inte en riktig återstart om inte hela klubben inkluderas!

Joakim Dvärbys egna ord om att leda ON-projektet

Jag är ödmjuk inför uppgiften och tacksam för förtroendet som jag har fått då jag blev erbjuden att leda detta unika projekt. Med en budget större än de flesta projekt så följer ett stort ansvar att satsa på rätt saker och inte börja sväva ut i fruktlösa sidospår. Med ramverket från Vision 2030 och de tre barriärbrytande målen så känner jag mig trygg i att det som ON-projektet levererar är väl genomtänkt och främjar både klubb och Judosverige som nation. 

Det har i skrivande stund genomförts tre träffar; i Mellerud, Visby och Luleå. Dessa tre ligger i relativt glesa judoområden, men uppslutningen har ändå varit god med totalt 220 deltagare från 27 föreningar från 9 av 13 judodistrikt! I höst kommer ON-träffarna att besöka större städer, i betydligt tätare judoområden, så antalet deltagare och klubbnärvaron per träff förväntas öka. Det är viktigt för förbundet att projektet ska främja både storstads- och glesbygdsregioner. Det är olika utmaningar på olika platser och det gäller att se dessa och göra insatser där det har som mest betydelse.

Förhoppningsvis syns resultatet av denna satsning lång tid framöver i form av mer aktiviteter, fler aktiva och ännu bättre sammanhållning inom svensk judo – i hela landet. 

Kommande ON-träffar:

Gislaved, 22-23 oktober
Borlänge, 5-6 november
Stockholm, 11-13 november
Vemmenhög, 26-27 november
Sundsvall, 17-18 december
Göteborg, prel. i januari 2023
Linköping, prel. 11-12 februari 2023

Alla träffar för i år för är uppe i kalendern på judo.se. Se vilken träff som ligger närmast er och planera in en klubbresa redan idag. Att allt detta är gratis är helt unikt och beror som tidigare nämnt på de medel Svenska Judoförbundet har fått efter pandemin och som bara gäller till och med 2022. Passa därför på och ta del av detta projekt nu! Vänta inte och hoppas att blir liknande läger en annan gång. Det är nu för 2022 vi har fått återstartsstödet och det är bara nu vi vet att vi kan genomföra den här unika satsningen!

Om du har några frågor vänligen kontakta Joakim Dvärby på joakim.dvarby@judo.se, 070-521 68 44.

Publicerat av: Kristin Johansson.