Om projektet ”Utveckling Parajudo”

Ben Goodrich undervisar barn i judo. Foto: Erik Vesterlund.

Jag heter Benjamin Goodrich och är projektledare för Svenska Judoförbundets nya projekt Utveckling parajudo. Jag växte upp med en synnedsättning från födseln, vilket gör att jag kan ta mig an projektet ur målgruppens perspektiv. Jag har själv tävlat för USA i två Paralympics och tog en silvermedalj i Tokyo förra året i kategorin -100 kg. Jag hoppas kunna använda båda dessa erfarenheter för att ge barn med synnedsättningar minst lika många möjligheter som jag hade under min uppväxt.

Om projektet

Syftet med projektet är att få fler barn med synnedsättning att komma i kontakt med judosporten och skapa en miljö så att de ska kunna utvecklas genom att träna judo, både med seende och andra kamrater med synnedsättning. Projektet riktar sig även till klubbar genom att ge utbildning och tips om hur judoundervisningen kan skilja sig åt för blinda. Hittills har projektet pågått i ett kvartal och vi fortsätter att planera de bästa strategierna för hur vi bäst kan hjälpa de här barnen. Projektet fortsätter året ut.

Planen framåt

Jag har hållit två prova-på-träningar i judo i Göteborg, där det deltog två barn testade judo för första gången. Jag planerar att hålla ett annat event i Göteborg, där det redan finns intresse från ytterligare två föräldrar att låta sina barn testa judo. Jag höll mitt första läger på Ekerö Judoklubb i augusti där vi hade totalt åtta deltagande barn, varav två var helt nya. De båda planerar att börja träna judo på klubbar i närheten av där de bor. Dessa läger är viktiga för att barnen ska kunna utveckla sina färdigheter och även bygga vänskap med andra barn som också har synnedsättning.

Därför är projektet viktigt

Barn med synnedsättning tenderar att vara mindre rörliga än sina jämnåriga, men det kan förändras om vi kommer ut med information till familjer om säker träning såsom judo. Jag har märkt två saker sedan jag började; För det första att synskadade barn behöver både interaktion med andra som har synnedsättningar men också med seende så det är viktigt med integration i klubbarna och att alla tränar tillsammans. För det andra har jag märkt att när seende barn tränar med blinda utvecklar de också goda färdigheter genom att de behöver beskriva teknikerna i detalj. Jag tror att det automatiskt kan hjälpa dem att bli mer tekniska i framtiden med sina judofärdigheter.

Projektets initiativ vill bidra till att öka antalet utövare i klubbarna genom att förbättra deltagandet för en enskild grupp av ungdomar men också förbättra tränarnas kompetens genom att vara mer beskrivande. På lång sikt vill vi utveckla parajudon ytterligare så att vi får fler som kan representera Sverige på de högsta nivåerna inom idrotten. Om din klubb är intresserad av att förstå parajudo lite mer och lära er några av bra tips när du arbetar med synskadade barn får du gärna kontakta mig. Om du eller någon du känner har ett barn med synnedsättning vänligen ge dem mina kontaktuppgifter.

Ben Goodrich
E-post: ben.goodrich@judo.se
Tel: +46 (0)70-950 05 37