Besvara enkäten om utveckling för judotränare

Nu har du som tränare chans att vara med och påverka både din egen utvecklingsresa som judotränare samt Svenska Judoförbundets utveckling mot 2030 med fokus på utbildning. I Jane Bridges roll som Coach Development Supervisor är en viktig del av arbetet att ta in de behov som finns bland tränare ute i judosverige. Därför hoppas vi att just du som är tränare besvarar enkäten om tränarutveckling för att lämna dina synpunkter och önskemål, för att vi ska kunna möta upp de olika behov som finns ute i judosverige.

Med denna enkät vill vi förstå tränares verksamhet, vem de undervisar, hur ofta, vilken nivå, m.m, i syfte att ge stöd inom områden där tränare anser sig behöva stöd. Alla som har en tränarroll i sin klubb, oavsett om de är licensierade eller ej, vilken bältesgrad de har eller vilken ålder de är, är varmt välkomna att besvara enkäten. Allas input är extremt värdefull! Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra och kan besvaras på engelska eller svenska.

Här hittar du länken till enkäten Coach development!

Om du har fler åsikter om någon fråga som inte går att sammanfatta i formuläret, skicka dem i ett separat mejl till jane.bridge@judo.se.

Text: Klara Rönnebrand
Bild: Jörgen Granqvist