Svenska Judoförbundet anställer Jane Bridge

Utbildning är en av de mest betydelsefulla insatserna när det kommer till att nå Vision 2030, där tränarutbildningarna är en central del för att lyckas. Därför gör Svenska Judoförbundet nu en extra satsning för att stärka upp utbildningsorganisationen ännu mer, genom att anställa Jane Bridge som Coach Development Supervisor under tre år framåt med start omgående. Jane, som varit vice ordförande i Europeiska Judoförbundet med ansvar för utbildning de senaste åren, kommer att arbeta både strategiskt och operativt med att höja den tekniska nivån på tränare och aktiva inom svensk judo samt möta upp behovet av utveckling och utbildning. 

Med Janes expertis och kompetens tror vi starkt på att hon kommer vara en viktig kugge i vårt arbete mot Vision 2030, att hon i sin roll kommer kunna bidra till uppfyllelsen av att nå de barriärbrytande målen 70 000 medlemmar, 50/50 fördelning och mästerskapsguld. 

Kristiina Pekkola, förbundsordförande

Jane kommer att arbeta utifrån 4 olika projekt:

  • Tränarutbildning – för att höja den tekniska nivån bland tränare och fortsätta implementeringen av Step by step.
  • Identifiera och utveckla potentiella nya utbildare.
  • Öka kvinnligt deltagande bland tränare, utbildare och aktiva.
  • Tävlingsjudo för ungdomar.

Redan i höst kommer Jane Bridge att besöka flertalet evenemang för att träffa aktiva, coacher och utbildare i judosverige:

  • Utvecklingsläger i Lindesberg 20-21 augusti
  • Riksfortbildning Lindesberg 3-4 september
  • Utvecklingsläger i Uppsala 10-11 september
  • Lag-RM i Lindesberg 22-23 oktober
  • Utbildningskonferensen i Uppsala 8-9 oktober.

”Det är glädjande att vi har lyckats knyta till oss Jane i ett långsiktigt samarbete för att hjälpa till med utvecklingen av Svensk Judo. Jane är mycket erfaren och kan med sin kompetens bidra till ökad tekniskt utveckling med ett internationellt perspektiv riktat mot tränare och ledare inom flera områden inom Svensk Judo. Denna satsning ligger bra i linje med att höja nivån både inom bredd- och elitverksamheten” 

Robert Eriksson, landslagschef

Planeringen för alla de aktiviteter som kommer nästa år är igång och Jane tar glatt emot ert intresse att delta i de nya projekten, men mer info om det kommer senare i höst!
Vi ser fram emot denna spännande resa tillsammans med Jane, varmt välkommen till Svenska Judoförbundet! 

Text: Klara Rönnebrand
Foto: European Judo Union