Kristiina Pekkola invald i EJU

Under Europeiska judoförbundets (EJUs) extrakongress den 17 juni 2022 valdes Svenska Judoförbundets ordförande Kristiina Pekkola till Education director i EJUs högsta styrande organ, Executive Committee. Hon blev nominerad till uppdraget av de nordiska länderna. Valet är viktigt ur demokratisk synpunkt då det är första gången på 15 år som de nordiska länderna har haft möjlighet att nominera en kandidat. Kristiina Pekkola är den första kvinnan från Norden att bli invald i EJUs Executive Committee.

Kristiina Pekkola känner sig ärad och ödmjuk inför uppdraget men betonar att det är det gemensamma arbetet som ligger till grund för nomineringen.

Jag vill att Svensk Judos medlemmar – klubbar, ledare, aktiva och förtroendevalda – ska känna sig stolta över den här nomineringen. Det vårt gemensamma arbete, i Sverige och internationellt, som gett oss den här möjligheten, säger Kristiina Pekkola.

Vi lyckades med vår Vision 2020, har varit föregångare inom anpassad judo och Judo4Balance och vi är förebilder inom Good governance – gott ledarskap genom ökad öppenhet, ökad mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi är också det enda landet i Norden som har lyckats bibehålla medlemmar under pandemin och även ökat medlemsantalet efteråt. Det sammantaget har gett oss ett gott rykte och varumärke ute i judo-Europa!, fortsätter Pekkola.

Nomineringen är ett viktigt steg för demokratin

Under 2007 fick den sittande ordföranden i EJU igenom en ändring av EJUs stadgar som innebar att uppdragen i EJUs Executive Committee skulle tillsättas av ordföranden och inte genom demokratisk omröstning. De stadgarna gäller än, men den tillförordnade ordföranden i EJU, valde att få in nomineringar till positionerna i stället.

De nordiska länderna, som gemensamt med sina 6 röster har en stor påverkan i EJU, blev tillfrågade att nominera en person till någon av posterna i EJUs Executive Committee. De nordiska länderna utsåg Kristiina Pekkola, som den mest kompetenta för uppdraget.

Årets nominering är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Det är första gången på 15 år som Svenska Judoförbundet har fått vara med och nominera en kandidat till EJUs Executive Committee och valet har genomförts genom demokratiska processer.

Kristiina Pekkola på EJU:s extrakongress i Wien 2022
Det hoppas Pekkola kunna bidra med i den nya rollen

Kristiina Pekkolas kommer i sitt nya uppdrag som Education director att arbeta med utbildnings- och utvecklingsfrågor inom EJU. Hon kommer i enlighet med de nordiska ländernas önskemål att arbeta för Good governance (god ledning och förvaltning). Förhoppningen är att vara med och påverka arbetet i EJU till att bli mer demokratiskt, jämställt och mer öppet. Från svensk sida finns även en önskan om Sverige ska få stå värd för några internationella EJU-seminarier.

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Erik Vesterlund.