Det viktigaste från förbundsmötet 2022

Mötesordförande Kristina Ljungros och mötessekreterare Ulrika Lingslunde. Foto: Klara Rönnebrand.

Den 5 mars hölls Svenska Judoförbundets förbundsmöte 2022 i digital form. Det var andra året i rad som mötet hölls digitalt via mötesplattformen Easymeet. Vid mötet fanns 27 föreningar och 9 distrikt representerade och röstlängden fastställdes till 64 röster. Till mötesordförande valdes Kristina Ljungros, generalsekreterare i Friluftsfrämjandet, och till mötessekreterare valdes Ulrika Lingslunde, generalsekreterare Svenska Judoförbundet. Joakim Zander och Claudia Johansson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

Innan förbundsmötets officiella öppnande inledde Svenska Judoförbundets ordförande Kristiina Pekkola med att uttrycka SJFs stöd till det ukrainska judoförbundet. Kristiina beskrev också hur Svenska Judoförbundet (SJF) agerat, tillsammans med de nordiska judoförbunden, gentemot det Internationella Judoförbundet (IJF) och det Europeiska Judoförbundet (EJU), i frågor kopplade till invasionen i Ukraina och gällande Rysslands president Vladimir Putins roll i de organisationerna. Därefter övergick Kristiina till att reflektera över hur svensk judo tagit sig igenom pandemin och den återstart som nu påbörjats. Hon ägnade även en del tid i sitt anförande om den debatt som förts inför förbundsmötet, bland annat med några öppna brev till förbundsstyrelsen (fs) om ett förlorat projektbidrag, rekryteringar och bolagiseringen av Judo4Balance. Avslutningsvis påtalade Kristiina Pekkola att det nu är dags för svensk judo att lyfta blicken, bidra till samhällsnytta, lära människor att falla rätt och fortsätta att vara en rörelse som strävar efter respektfullhet, självförtroende och ödmjukhet. 

Efter Kristiina Pekkolas anförande inleddes förbundsmötet. Här är de viktigaste punkterna som beslutades under mötet:

  • Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
  • Kent Andersson omvaldes som kassör för en tid av två år.
  • Eva Johansson och Ida Lindgren omvaldes som ledamöter för en tid av två år.
  • Håkan Andersson och Marko Ahola omvaldes som revisorer för en tid av ett år.
  • Per Strömberg och Annika Krus omvaldes till revisorssuppleanter för en tid av ett år.
  • Per Sahlqvist och Eddy Åberg omvaldes som ledamöter i disciplinnämnden för en tid av två år.
  • Malin Nordin omvaldes till ordförande och Anders Bengtsson, Annika Sandin, Ulf Sjulander, samt Pernilla Riberio Novais omvaldes till ledamöter i valberedningen inför förbundsmötet 2023.
  • Medlemsavgifterna för 2023 fastställdes till att vara oförändrade jämfört med 2022.

Fullständigt protokoll från förbundsmötet samt övriga handlingar till mötet hittar du här: