Valberedningens förslag till förbundsmötet 2022

Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna och närvarat vid styrelsemöten. Vår bedömning är att styrelsen fungerar väl, med tydliga planer och mål som de jobbar efter. Vision 2030, som fastställdes vid förbundsmötet 2021, har börjat implementeras och de nyinvalda ledamöterna Malin Lignell och Christian Borghesi har kommit in i styrelsearbetet på ett bra sätt.

Styrelsens sammansättning inför årsmötet 2022:
Ordförande:                       Kristiina Pekkola                    vald till 2023
Kassör/ vice ordf.:             Kent Andersson                     ställer upp för omval
Vice ordförande:               Ida Lindgren                           ställer upp för omval
Ledamot:                           Johan Ericsson de Ryst         vald till 2023
Ledamot:                            Malin Lignell                         vald till 2023
Ledamot:                            Eva Johansson                       ställer upp för omval
Ledamot:                            Christian Borghesi                 vald till 2023

Valberedningens förslag till förbundsmötet 2022
Sveriges föreningar och distrikt ska på förbundsmötet 2022 välja tre (3) ledamöter. Samtliga styrelseposter väljs på två år.

Valberedningens förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen:
Kent Andersson, Lidingö, omval till 2024.    
Ida Lindgren, Mölndal, omval till 2024
Eva Johansson, Hjärup, omval till 2024.    

Kort om de föreslagna ledamöterna:
Kent Andersson har varit förbundskassör i FS i 16 år har utöver ekonomi särskilt ansvar för landslagsutskottet.

Ida Lindgren har varit ledamot i FS i 5 år, varav vice ordförande i 4 år och har medlemsfrågor som sitt fokusområde.

Eva Johansson, har varit ledamot i FS i 6 år och har tävling och utbildning som sina ansvarsområden.

Enligt stadgarna ska valberedningen även tillkännage vilka andra kandidater som blivit nominerade som ledamöter till förbundsstyrelsen och tackat ja till att ställa upp om de blir valda. Rent formellt är det ingen person som blivit nominerad detta år.

Övriga val
Utöver val till förbundsstyrelsen ska valberedningen också nominera kandidater till revisor och revisorssuppleant. Dessutom ingår att nominera kandidater till Svenska Judoförbundets disciplinnämnd.

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:
Revisor (aukt.):   Håkan Andersson, Baker Tilly Stint AB         omval till 2023
Revisor:                Marko Ahola, Tyresö                                       omval till 2023

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:
Revisorssuppl. (aukt.): Per Strömberg, Baker Tilly Stint AB    omval till 2023
Revisorssuppleant:      Annika Krus, Hindås                              omval till 2023

Ordförande i disciplinnämnden:
Ordförande:          Michael Holm, Älvsjö                             vald till 2023

Valberedningens förslag till ledamöter i disciplinnämnden:
Ledamot:              Erik Sjulander, Tierp                               vald till 2023
Ledamot:              Agneta Nyvall, Borlänge                        vald till 2023
Ledamot:              Per Sahlqvist, Stockholm                      omval till 2024
Ledamot:              Eddy Åberg, Dalby                                 omval till 2024

Valberedningen inför förbundsmötet 2022
Malin Nordin, Billdal (ordförande)
Anders Bengtsson, Broby
Annika Sandin, Luleå
Ulf Sjulander, Tierp
Pernilla Ribeiro Novais, Hägersten