Förbundsmötet 2022

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistrikts-förbund till 2022 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Nu finns alla handlingar tillgängliga för att läsa och/eller ladda ner i SJF:s publika dokumentbank: Länk till handlingarna

Plattform och datum:
Förbundsmötet 2022 kommer att hållas lördagen den 5 mars med start kl 10.00 i den digitala mötesplattformen Easymeet.

För att delta som ombud, uppdragstagare (valberedning, disciplinnämnd, förbundsstyrelse, revisor eller anställd) eller åhörare krävs anmälan via mejl: info@judo.se i förväg.

Senast söndag den 27 februari kl 23.59 behöver vi få din anmälan.

Program:
08.30             Plattformen öppnas för anslutning/inloggning

10.00 –           Förhandlingarna startar

Fullmakter för ombud:
Fullmakter för ombud med rösträtt ska skickas in via mejl: info@judo.se (senast söndag den 27 februari kl 23.59) eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, (senast utdelad till SJF måndagen den 28 februari). Fullmakter som presenteras senare än ovanstående datum kan godkännas, men registrering och inloggning till mötesplattformen kan inte garanteras vid försenad fullmakt. Alla ombud måste skicka in en undertecknad fullmakt i förväg, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Övriga som önskar delta på förbundsmötet måste anmäla sig via mejl till info@judo.se oavsett i vilken av nedanstående roller man deltar:

– Förtroendevalda som har förslagsrätt och yttranderätt 

– Av förbundsstyrelsen utsedda funktionärer och kandidater till val som har yttranderätt

– Övriga åhörare som kan delta utan yttrande-, förslags- eller rösträtt.

Länk för att ansluta till förbundsmötet skickas ut via mail till epostadress angiven på fullmakt eller i anmälan till förbundsmötet senast på onsdag den 2 mars.

Handlingarna till förbundsmötet:
Direktlänk till handlingarna>>. Vill man få handlingarna hemskickade per post kontaktar man info@judo.se, senast den 21 februari.

Frågor:
Eventuella frågor besvaras av Svenska Judoförbundet på telefon: 018-430 05 10 eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen