Svensk Judo förstärker och förändrar

Med det nya strategiska programmet Vision 2030 så har Svensk Judo antagit nya och stora utmaningar. Utmaningar som måste mötas med nya perspektiv, nya arbetssätt och nya resurser. Därför förstärker och förändrar Svenska Judoförbundet (SJF) organisationen som arbetar närmast förbundsstyrelsen. Ulrika Lingslunde blir ny Generalsekreterare från och med den 1 juli och Erik Vesterlund får en ny roll som Verksamhetsutvecklare.

Vår organisation ser idag helt annorlunda ut än för 10 år sedan och har också andra krav och utmaningar, förklarar avgående generalsekreteraren Erik Vesterlund. För att kunna fortsätta utvecklas behöver vi mer renodlade roller och då passar Ulrika perfekt i gs-rollen med fokus på personal, organisation, projektledning och -uppföljning, ekonomi, kontakter med Riksidrottsförbundet, nationell representation och strategiskt arbete med förbundsstyrelsen.

Ulrika kom in som vikarierande generalsekreterare för tre månader tidigare i våras, säger Erik Vesterlund, och med hennes kompetens och erfarenhet från andra idrotter på lokal, regional, nationell och internationell nivå och med ett stort etablerat nätverk inom svensk idrott blev Ulrika ett självklart val som Generalsekreterare när möjligheten nu finns att förstärka och förändra organisationen.

Som komplement till Generalsekreteraren skapas en ny tjänst som Verksamhetsutvecklare med uppdrag att implementera vision 2030, arbete med finansiering för såväl SJF som Judo4Balance, verksamhetsstöd till landslagsorganisationen, strategiskt stöd till förbundsstyrelsen och internationella kontakter med Europeiska Judoförbundet (EJU) och Internationella Judoförbundet (IJF).

– Under min tid som generalsekreterare för Svenska Cricketförbundet träffade jag Erik i olika sammanhang och lärde känna både honom och Svensk Judo. Jag har imponerats av Eriks struktur, uppriktighet och breda kompetens både vad gäller idrottens förutsättningar och möjligheter men även hur målmedvetet han spridit kunskap om judons bidrag till samhället och idrottsrörelsen, säger tillträdande generalsekreteraren Ulrika Lingslunde. Jag har även imponerats mycket över svensk judos utveckling och organisation senaste åren och det ska bli en ära att få jobba tillsammans med Erik och hela judorörelsen.

Kristiina Pekkola, förbundsordförande i SJF säger följande om den fas organisationen befinner sig i:

– Svensk Judo har bevisat att tålamod och framför allt mod i att våga arbeta på lång sikt med vision 2020 ledde oss de resultat som vi beslutade på årsmötet 2012. Vi har ökat i medlemsantal från litet förbund till ”mellanstort” förbund. Utbudet av utbildningar har ökat. Fler klubbar har startats. Historiska VM-medaljerna med de heroiska kämparinsatserna gav oss oförglömliga minnen! Med corona pandemin (förhoppningsvis bakom oss), vill vi från Svenska Judoförbundet medverka till att stötta, hjälpa, uppmuntra och inspirera klubbar, tränare, ledare, aktiva och föräldrar till ett fortsatt idrottande hela livet. Med vision 2030 i sikte är vi nu redo att steppa upp, och ytterligare spetsa och bredda vår organisation. Vi är så oerhört glada och stolta att rekrytera Ulrika Lingslunde till vårt team för fortsatt utveckling och fortsatta framgångar samt att vi kan använda oss av Erik Vesterlund mer i den operativa verksamheten. Med det så ser jag och förbundsstyrelsen fram emot många spännande och utvecklande arbetsinsatser.

– Vi har på kort tid hittat ett mycket bra samarbete och tillsammans så kommer vi att kunna göra så mycket mer för att svensk judo ska fortsätta den positiva utvecklingen och omsätta framgången med vision 2020 till ny kraft för att uppfylla vision 2030 och nå våra nya barriärbrytande mål, avslutar Erik och Ulrika samstämmigt.