Boken ”Ett framgångsrikt decennium” går nu att köpa

Nu finns nya jubileumsboken Ett framgångsrikt decennium att köpa

I boken har vi försökt fånga några av de viktigaste händelserna i Svenska Judoförbundet under det gångna decenniet, 2011–2020. Det har varit ett mycket händelserikt årtionde. Vi har tillsammans gjort en imponerande strategi- och utvecklingsresa som resulterat i ökat antal medlemmar, ökat antal föreningar, en ökad kvalitets- och kvantitetshöjning av utbildningsinsatser och sist men inte minst internationella tävlingsframgångar! Arbetet har bland annat genererat en ökad mångfald samt att vi har blivit bättre på inkludering och jämställdhet. Dagliga dialogmöten med ledare och tränare ute i föreningslivet har också gjort att det förenklat vårt sökande i den ständiga rekryteringsprocess som sker efter rätt kompetens för våra olika uppdrag och projekt. 

Ett stort tack till dig som medverkat till dessa framgångsrika år!     

Kristiina Pekkola
Förbundsordförande i Svenska Judoförbundet

Nyheten publicerad av: Kristin Johansson.
Foto: Alf Tornberg.