Alternativa tävlingsformer på gång

Spännande saker är på gång i förbundet! Under våren har arbetet med att ta fram nya judotävlingar påbörjats inom projektet Alternativa tävlingsformer. Tre olika referensgrupper har fått brainstorma idéer till nya tävlingsformer och därefter har en projektgrupp fortsatt med att sammanställa de olika idéerna till ett koncept. Nu har det första konceptet testats, en judoinspirerad mångkamp.

Den 8 maj i Göteborgs Judoklubbs dojo fick fem stycken tappra ungdomar ställa upp som testpersoner och kämpa sig igenom de fyra grenarna i den judoinspirerade mångkampen. Deltagarna utmanades i kast på tid, olika förflyttningar, en judoteknisk hinderbana och skytte-löpning. Framöver ska projektgruppen, bestående av Klara Rönnebrand, projektledare, Eva Johansson, förbundsstyrelsen, Marie Åkesson, Knislinge Budoklubb och Martin Martinsson, Göteborgs Judoklubb, utvärdera första testet av mångkampen och göra justeringar i tävlingsreglerna för att kunna presentera ett färdigt koncept i juni. Den första mångkampstävlingen planeras att hållas under september, håll utkik i förbundets kanaler för mer information om tävlingen som kommer!

Projektgruppen t.v: Marie Åkesson, Eva Johansson, Klara Rönnebrand, Martin Martisson. Foto: Saga Jensen.

Alternativa tävlingsformer är ett projekt som startats upp inom ramen för vision 2030. Målet är att nå en bredare målgrupp och öka intresset och möjligheten för alla att kunna tävla samtidigt som det är en insats för att få fler att vilja stanna kvar inom judon.

Skribent: Klara Rönnebrand
Foto: Marie Åkesson