Träningsprogrammet Judo4Balance prisat under EM

Från vänster: Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet, Jane Bridge, vice ordförande för EJU, Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna. Foto: Privat.

Under Europamästerskapet i judo fick Svenska Judoförbundet och Högskolan Dalarna ta emot pris av Europeiska Judounionen (EJU) för sin forskning och sina publicerade artiklar om det fallförebyggande träningsprogrammet Judo4balance. Forskningen visar att träningsprogrammet Judo4Balance är ett effektivt verktyg för att förebygga fallolyckor och dess skadliga konsekvenser för personer i arbetslivet. Studierna från 2020 visar att ett 10-16 veckors specialutformat träningsprogram förbättrar deltagarnas styrka, balans och fallteknik.

Juryns motivering:

Svenska Judoförbundet och Högskolan Dalarna tilldelas EJU Scientific Award 2020 för sin forskning
kring fallförebyggande träning på arbetsplatser. I sina högkvalitativa, systematiska studier har
forskargruppen från Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet visat att ett judobaserat
träningsprogram utvecklat av Svenska Judoförbundets expertgrupp kan vara ett effektivt redskap för
att motverka och förebygga fallolyckor och fallskador. Priset tilldelas för en framstående
forskningsinsatts som förevisar hur judons övningsarsenal och pedagogiska modeller kan användas
för att motverka ett av vår tids största folkhälsoproblem.

Läs mer om Judo4Balance här.

Skribent: Kristin Johansson.