Kompensationsstöd för idrottsföreningar 2021

Mellan den 7 maj – 19 maj kan föreningar ansöka om kompensationsstöd för idrottsföreningar från Riksidrottsförbundet. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av de ekonomiska förluster som drabbat idrottsföreningar under coronapandemin. Syftet med kompensationsstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningarnas fortsatta överlevnad för att kunna bedriva idrott och evenemang, med särskild vikt på verksamhet för och till förmån för barn- och ungdomar.

Det föreningar kan söka stöd för är evenemang och verksamhet som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 1 januari-30 april. Nytt för 2021 är att förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden enbart måste uppgå till minst 1000 kr totalt, vilket även gör det möjligt för små klubbar att söka bidrag. En annan nyhet är att föreningar inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 januari till 30 april, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin.

I ansökan ska det tydligt redovisas vilken verksamhet och vilka evenemang som drabbats med ekonomiska underlag och verifikat för de kostnader och förväntade intäkter som gått förlorade samt eventuellt stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntats erhållas under perioden.

Ansökan gör ni i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel mellan 7 maj – 19 maj kl 12.00.
Läs igenom riktlinjerna och mer information om stödet noggrant innan ni skickar in er ansökan.
För frågor om kompensationsstödet, se vanliga frågor eller kontakta corona@rfsisu.se.

Skribent: Klara Rönnebrand
Bild: AdobeStock