Det viktigaste från förbundsmötet 2021

Förbundsmötet 2021 gick till historien som det första av Svenska Judoförbundets förbundsmöten som har genomförts digitalt. Foto: Kristin Johansson.

Den 6 mars hölls Svenska Judoförbundets förbundsmöte i digital form. Trots en ny mötesform genomfördes mötet på ett smidigt sätt. Vid mötet närvarade 53 personer som representerade 27 föreningar och 6 distrikt. Till mötesordförande valdes Toralf Nilsson, ledamot Riksidrottsstyrelsen och till mötessekreterare Erik Vesterlund, generalsekreterare Svenska Judoförbundet.

Här är de viktigaste punkterna som beslutades under mötet:

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
  • Vision 2030 fastställdes.
  • Kristiina Pekkola fick förnyat förtroende som förbundsordförande.
  • Johan Ericsson De Ryst omvaldes som ledamot.
  • Christian Borghesi och Malin Lignell valdes in som nya ledamöter.
    Presentation av Christian Borghesi.
    Presentation av Malin Lignell.

De nya förbundsledamöterna ersatte avgående Michael Holm och Caroline Österman som avtackades med blombuketter via blombud.

den här sidan hittar du samtliga dokument som rör förbundsmötet. Där kommer även protokollet från förbundsmötet att publiceras efter att det har justerats.

Malin Lignell och Christian Borghesi valdes in som nya ledamöter i förbundsstyrelsen. Foto: Privat.

Publicerat av: Kristin Johansson.