Ansök om elitidrottsstipendium

Nu går det att söka Elitidrottsstipendiet från RF och Svenska Spel. Stipendiet är på 50 000 kr och riktar sig till aktiva som vill kombinera elitidrott med studier efter gymnasiet. För att kunna söka stipendiet ska den aktiva studera på minst halvfart på högskola/universitet och vara på landslagsnivå (junior-senior) i sin idrott. För aktiva i svensk judo innebär det att den sökande ska vara del i något av Svenska Judoförbundets landslag eller utvecklingsgrupper. Förra året var judokan Ida Eriksson en av stipendiaterna.

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan RF och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå. Genom elitidrottsstipendiet hoppas RF och Svenska spel kunna skapa goda förutsättningar för landslagsutövare så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Syftet med stipendiet är kunna ge bättre förutsättningar för elitidrottsaktiva på landslagsnivå att ha ett bra liv både under och efter idrottskarriären. Stipendiet kan erhållas max tre år i följd och max fem gånger totalt.

Det här ingår i stipendiet:

  • Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 50 aktiva.
  • Resursstöd från Riksidrottsförbundet i form av idrottspsykologi, idrottsmedicin och idrottsfysiologi inklusive idrottsnutrition.
  • Ett läger under tre dagar på Bosön med deltagande på Idrottsgalan.
  • Rådgivning och vägledning kring Dubbla Karriärer (DK). Idrottspsykologiskt karriärstödssamtal (karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut).
  • Ingång i vårdappen, Svensk Idrottshälsa.

Som sökande måste du:

  • vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren
  • kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå
  • studera på minst halvfart under stipendieåret (september–juni), motsvarande 30 hp över två terminer på studier på högskola/universitet.

* För aktiva i svensk judo innebär det att den sökande ska vara aktiv i något av Svenska Judoförbundets landslag eller utvecklingsgrupper.

Stipendiet kan erhållas max tre år i följd och max fem gånger totalt.

Läs mer om Elitidrottsstipendiet på RF:s webb.

Ansökan är öppen till den 2 maj. Efter att ansökan stängts går det inte att ansöka om stipendiet, inga sena ansökningar tas emot. Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret här.

Förra året var Ida Eriksson från svensk judo en av de idrottare som fick ta emot Elitidrottsstipendiet.

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Adobe Stock.