Nytt grepp mot fallolyckor – coronaanpassad fallträning online och utomhus

Från 1 mars kan företag ansöka om kostnadsfri fallträning utomhus eller online till sin arbetsplats. Träningen leds av licensierade judoinstruktörer. Foto: Kristofer Olsson.

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige. Antalet arbetsolycksfall utomhus ökar dessutom varje år när halkan slår till, men med hjälp av judoinspirerad fallträning kan fallolyckor förebyggas och risken för skador minskas. Nu utvecklar Svenska Judoförbundet och Afa Försäkring sitt samarbete och erbjuder från 1 mars coronaanpassad fallträning för företag – online och utomhus – för att möta upp behovet av fallträning under pågående pandemi.

Pandemin har påverkat oss alla, så även vår gemensamma satsning på fallträning. Flera företag står på väntelista för att köra igång. Nu när vi tagit fram ett coronaanpassat fallträningskoncept kan fallträning genom jobbet fortsätta med online- och utomhusträning, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet.

Judoinspirerad träning ger ökad trygghet på jobbet

Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid. Några av de värst drabbade yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdbiträden, brevbärare och städare, vilket också är yrkesgrupper som inte kan välja att jobba hemifrån under pandemin och därmed är fortsatt utsatta för fallrisker.

Svenska Judoförbundet och AFA försäkring har de senaste åren erbjudit fallträning till svenska företag genom det judoinspirerade träningsprogrammet Judo4Balance. Under tio tillfällen får arbetstagarna träna styrka, balans och fallteknik tillsammans med licensierad judoinstruktör. Färsk forskning från Högskolan Dalarna visar att träningsprogrammet Judo4Balance är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och minska risken att skadas vid ett fall.

–      Syftet är att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet och ökad fallkompetens hos arbetstagare. Vi vill bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har en kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring, säger Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring.

Online- och utomhusträning öppnar upp för nya möjligheter

Med online-träning och träning utomhus öppnas helt nya möjligheter att träffas och teambuilda. Med online-träningen är vi inte längre beroende av att instruktörerna och företagen befinner sig på samma ort, så nu har vi stora möjligheter att nå ut till ännu fler, kommenterar Karin Strömqvist Bååthe.

Vid online-träningen kopplar deltagarna upp sig digitalt från valfri plats och deltar i träningen. Hela träningen sker live och instruktören är med och leder passet och ger personlig återkoppling till deltagarna.

–      Våra pilotgrupper som har testat konceptet uppskattar att det finns möjlighet till interaktion med både arbetskamrater och instruktör. Dessutom erbjuder denna typ av distansträning även möjlighet för företag som har kontor på olika orter att träna tillsammans, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Den nya coronaanpassade utomhusträningen fungerar på liknande sätt som den ordinarie träningen gjort tidigare, men med vissa anpassningar. Vid utomhusträningen finns en instruktör med på plats som leder passet men samarbetsövningarna har ersatts med individuella övningar och träningen sker utomhus istället för inne på företaget.

Både onlineträningen och utomhusträningen finns tillgängliga från 1 mars. Intresseanmälan gös via Svenska Judoförbundets hemsida.

–      Till företag som är intresserade av att testa på träningen kommer vi att erbjuda prova-på-träning online, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Foto: Kristofer Olsson och Svenska Judoförbundet.
Om Judo4Balance

Träningsprogrammet Judo4Balance är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut, i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi, Högskolan Dalarna. Samtliga i expertgruppen är erfarna judotränare med svart bälte. Syftet är att förebygga fallolyckor och minska risken att skadas vid ett fall.

Programmet är unikt i världen och är det första träningsprogrammet som kombinerar fysisk träning (styrka och balans) med fallteknik.

Judo4Balance består av tre fallpreventiva program:

  • Falltrygghet för äldre
  • Fallkompetens i arbetslivet (i samverkan med AFA Försäkring)
  • Fallkunnighet för barn (7–12 år).

Samtliga Judo4Balance-kurser leds av licensierade judoinstruktörer som genomgått särskild utbildning hos Svenska Judoförbundet för att leda fallkompetenskurser.

Relaterade länkar

Läs mer om Fallkompetens i arbetslivet.