Valberedningens förslag till förbundsmötet 2021


Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är att styrelsen fungerar väl, med tydliga planer och visioner som de jobbar efter. Vision 2020 har i stora delar uppfyllts och det finns spännande och utmanande tankar i vision 2030.

Styrelsens sammansättning inför årsmötet 2021:
Ordförande:                 Kristiina Pekkola    ställer upp för omval
Kassör/ vice ordf.: Kent Andersson      vald till 2022
Vice ordförande:         Ida Lindgren           vald till 2022
Ledamot:                      Johan Ericsson de Ryst  ställer upp för omval
Ledamot:                      Michael Holm         avböjer omval efter 8 år i styrelsen
Ledamot:                      Eva Johansson        vald till 2022
Ledamot:                      Caroline Österman avböjer omval efter 2 år i styrelsen

Valberedningen vill rikta ett stort tack till Michael och Caroline för deras mångåriga arbete för svensk judo!

Arbetet i förbundsstyrelsen är helt ideellt, och driver en hel del tid och engagemang från samtliga i styrelsen. I och med den ambitiösa utvecklingsplan som finns i vision 2030 och med den professionalisering som sker med bolagisering etc. rekommenderar valberedningen att förbundsmötet gör en översyn av vad som kan förväntas ingå i ett ideellt uppdrag och vad förbundet bör ge någon form av ersättning för. Detta för att säkerställa att de som jobbar för svensk judo har möjlighet att avsätta den tid som krävs för att fullgöra uppdraget på ett professionellt sätt.

Valberedningens förslag till förbundsmötet 2021

Sveriges föreningar och distrikt ska på förbundsmötet 2021 välja ordförande och tre (3) ledamöter. Samtliga styrelseposter väljs på två år.

16. Valberedningens förslag till ordförande:
Förbundsordförande:           Kristiina Pekkola, Malmö       omval till 2023

Inga andra har nominerats.

17. Valberedningens förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen:
Christian Borghesi, Göteborg,    nyval till 2023.    
Johan Ericsson de Ryst, Umeå    omval till 2023
Malin Lignell, Järfälla, nyval till 2023.    

Se presentationer av Christian och Malin i separata dokument i dokumentbankens mapp för handlingar till Förbundsmötet 2021.

Enligt stadgarna ska valberedningen även tillkännage vilka andra kandidater som blivit nominerade som ledamöter till förbundsstyrelsen och tackat ja till att ställa upp om de blir valda. Valberedningen har pratat med ett tjugotal möjliga kandidater som kan bli aktuella för framtiden eller för andra poster inom svensk judo. Rent formellt är det en person som blivit nominerad och som valt att tillkännage sin kandidatur, det är Andrea De Giorgio från Stockholms Judoklubb.

Övriga val

Utöver val till förbundsstyrelsen ska valberedningen också nominera kandidater till revisor och revisorssuppleant. Dessutom ingår att nominera kandidater till Svenska Judoförbundets disciplinnämnd.

18. Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:
Revisor (aukt.): Håkan Andersson, Baker Tilly Stint AB   omval till 2022
Revisor:              Marko Ahola, Tyresö                            nyval till 2022

19. Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:
Revisorssuppl. (aukt.): Per Strömberg, Baker Tilly Stint AB    omval till 2022
Revisorssuppleant:       Annika Krus, Hindås                           nyval till 2022

Förbundets mångårige revisor Lars Andersson gick tyvärr bort under 2020.
Marko Ahola som var revisorssuppleant har sedan sommaren 2020 tagit över som ordinarie revisor i Lars ställe.

20. Valberedningens förslag till ordförande i disciplinnämnden:
Ordförande:          Michael Holm, Älvsjö                         nyval till 2023

Malin Nordin har avböjt omval efter sex år som ordförande i disciplinnämnden.

21. Valberedningens förslag till ledamöter i disciplinnämnden:
Ledamot:              Erik Sjulander, Tierp                           omval till 2023
Ledamot:              Agneta Nyvall, Borlänge                    omval till 2023
Ledamot:              Per Sahlqvist, Stockholm                   vald till 2022
Ledamot:              Eddy Åberg, Dalby                              vald till 2022

Valberedningen inför förbundsmötet 2021
Björn Nyberg, Trångsund (ordförande)
Malin Nordin, Billdal
Anders Bengtsson, Broby
Annika Engstrand, Luleå
Ulf Sjulander, Tierp