Föreningsträff för kompensationsstöd för Q4

Många kampsportsföreningar påverkas hårt av coronapandemin och dess restriktioner. Många av er behöver ekonomiskt stöd. Trots det har vi märkt att det är relativt få kampsportsföreningar som söker det kompensationsstöd som erbjuds. Därför vill vi hjälpa er att söka kompensationsstödet via Riksidrottsförbundet för perioden okt-dec 2020.

Nu bjuder vi sex kampsportsförbund tillsammans in till tre digitala föreningsträffar, för att tillsammans med Riksidrottsförbundet på plats gå igenom vad och hur man kan ansöka om kompensationsstöd. För att kunna hjälpa så många som möjligt är det bra om ni mejlar era frågor till undertecknad (info@judo.se) innan mötet, så hinner vi svara på fler av era frågor.

Vi kommer att använda plattformen Zoom. Läs mer om hur zoom fungerar i denna lathund för Zoom. Eftersom Zoom inte kan ta emot fler än 500 anslutningar per möte ber vi er att endast nyttja en anslutning per förening, dvs att det är en person per förening som deltar. För att vi trots den begränsningen ska nå så många klubbar som möjligt erbjuder vi tre olika tillfällen.

Informationsmöte nr 1 den 17/12 kl 18.00-19.00:
Join Zoom Meeting
Klicka här för att ansluta till mötet.
Meeting ID: 997 1719 7427
Passcode: 240883

Informationsmöte nr 2 den 11/1 2021 kl 18.00-19.00:
Klicka här för att ansluta till mötet.
Meeting ID: 930 0384 1303
Passcode: 593394

Informationsmöte nr 3 den 13/1 2021 kl 12.00-13.00:
Klicka här för att ansluta till mötet.
Meeting ID: 955 2029 2040
Passcode: 066110

Med vänliga hälsningar
Erik Vesterlund
Generalsekreterare, Svenska Judoförbundet