Lag-SM och Kata-SM 2020 ställs in

På grund av de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten, FHM, meddelat i fem olika regioner; Uppsala, Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, så har Förbundsstyrelsen beslutat att ställa in årets Lag-SM och Kata-SM som annars skulle ha genomförts i Skurup den 5 december.

De lokala allmänna råden är visserligen tidsbegränsade och gäller för närvarande till den 17:e eller 19:e november, beroende på vilken region det gäller. Men FHM har varit noga med att informera om att tidsperioden för de lokala allmänna råden kan komma att förlängas. Eftersom de skärpta råden innebär att traditionell judoträning för vuxna inte kan genomföras i flera regioner under den närmaste tiden så kommer flera tävlande inte att kunna förbereda sig till ett SM på ett sådant sätt att risk för skador inte uppstår även om de lokala allmänna råden skulle upphöra före det planerade tävlingsdatumet.

BIld från Kata-SM 2018. Foto Alf Tornberg.

De lokala allmänna råd som är meddelade för region Skåne innebär också, om de skulle förlängas att gälla till början av december, att SJF som organisatör inte bör genomföra aktiviteter som gör det svårare för enskilda personer att följa de allmänna råden. Vilket också bidrar till beslutet att ställa in SM-tävlingarna.

I de regioner där det inte avråds från att arrangera idrottstävlingar kan fortfarande lokala mindre tävlingar för barn och unga genomföras om TU:s riktlinjer för judotävling under pågående pandemi följs och en riskbedömning enligt FHM:s checklista görs.

/Förbundsstyrelsen